26. 5.
2020
Organizační zajištění ukončení školního roku

Milí žáci, milí rodiče, ráda bych Vás seznámila s organizačním zajištěním ukončení školního roku. Nejdříve bych chtěla poděkovat Vám, kteří jste zodpovědně přistoupili k distanční formě výuky. Myslím, že se nám podařilo ji smysluplně nastavit. S postupem při hodnocení žáků za druhé pololetí 2019/2020 jsem Vás seznámila dne 29. 4. 2020 prostřednictvím Bakaláře. Závěrečné hodnocení zohlední: podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020), podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky, podpůrně také hodnocení  Číst dále →

14. 5.
2020
Termíny jednotné přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška na střední školy se bude konat 8. června pro čtyřletý obor a 9. června pro osmiletý obor.

Podrobné informace najdete v přiloženém souboru.

7. 5.
2020
GÚSTAV se nezastavil

Zdravím všechny!

Vzhledem k neobvyklé situaci pro vás připravila redakce studentského časopisu Gústav číslo online.

Přeji hezké počtení,

Eliška Punčochářová, šéfredaktor.

6. 5.
2020
Informace k obnovení osobní přítomnosti žáků závěrečných ročníků ve škole

Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria. Kromě stávajících hodin on-line výuky bude tedy Vaše příprava obohacena o prezenční konzultace. Docházka u výše uvedených není povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Věnujte proto pozornost následujícím organizačním pokynům. Konzultace budou probíhat dle stanoveného rozvrhu konzultačních hodin jednotlivých tříd, který naleznete zde: Rozvrh konzultací – třídy Pečlivě prostudujte a  Číst dále →

22. 4.
2020
Třídní schůzky on-line

Ředitelství Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm zve rodiče (zákonné zástupce) na schůzku s třídním učitelem, která se bude konat ve čtvrtek 30. dubna 2020 v době od 16:00 hodin on-line v prostředí MS Teams. Postup pro připojení k třídním schůzkám on-line naleznete v příloze. Třídní schůzky se netýkají maturitních ročníků.

Rodicovske-schuzky – postup

18. 4.
2020
Adopce na dálku 2020 – stipendium pro Mayuching zaplaceno

Vážení a milí studenti,
k 1. lednu 2020 jsme tedy opět z našich společných darů charitativní sbírky uhradili studijní program Adry Adopce na dálku bangladéšské studentky Mayuching, již dlouhodobě podporujeme, na další rok.

Mayuching nám poslala svůj pozdrav a poděkování nejen za stipendium, ale také přání mnoha úspěchů v novém školním i kalendářním roce 2020. Odpovědi formou dopisů se staly součástí monitorovací cesty Adry do Bangladéše, kde je předají osobně do rukou studentů. Letos je pro naši Mayuching je připravily třídy 2. A8 a 3. A8 pod vedením paní učitelky Kateřiny Turzové, děkujeme

14. 4.
2020
Dodávka stolních počítačů

Výzvu k podání nabídky stahujte zde.

7. 4.
2020
Veselé Velikonoce

  • přeje 1. A8, 2. A8, 3. A8, 1. A a 1. B
  • najdeš si své vajíčko!

(Pokračování textu…)

24. 3.
2020
Učebnice pro školní rok 2020-2021

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2020-2021 pro nižší gymnázium 1.A8 Matematika – Úvodní opakování , Herman, Prometheus Matematika – Kladná a záporná čísla, Herman, Prometheus Matematika – Dělitelnost, Herman, Prometheus Matematika – Osová a středová souměrnost, Herman, Prometheus Matematika – Trojúhelníky a čtyřúhelníky, Herman, Prometheus Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus Fyzika pro 6. roč. ZŠ a víceletá gymnázia – učebnice, Rauner, Fraus Přírodopis 6. – učebnice, Fraus Zeměpis pro 6. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus Školní atlas světa ,Kartografie Dějepis – Dějiny pravěku a starověku, Mandelová, Dialog Český jazyk pro 6. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, ( učebnice +  Číst dále →

23. 3.
2020
Online výuka a konzultace se školní psycholožkou

KONZULTACE SE ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKOU PŘES SKYPE Konzultace přes internetový komunikační program Skype představuje skvělý kompromis. Nenahradí sice osobní setkání, ale momentálně jde o jednu z mála možností, jak se mohu věnovat Vám, stálým či novým klientům. Žádná jiná změna z mé strany nenastala. Klienti – žáci, rodiče, učitelé – si domluví termín e-mailem nebo SMS zprávou. Přednost jako vždy mají krizové intervence. Věřím, že se nám díky moderním komunikačním technologiím podaří vše přečkat a zvládnout s potřebným respektem k aktuální situaci. PhDr. Mgr. ANDREA BERNÁTKOVÁ školní psycholožka Veškeré informace k programu Skype naleznete na webu: https://www.skype.com/cs/features/. Pozn. IT týmu organizace: pro bezprostřední kontakt můžete  Číst dále →

23. 3.
2020
Úřední hodiny školy – od 23. 3. 2020 do odvolání

Úřední hodiny – pondělí a středa – 8:00 – 11:00

17. 3.
2020
Výuka ZAV bezplatně pro domácí použití žáků v době karantény

Internetová škola ZAV reaguje na výjimečnou situaci s avizovanými údajně až měsíc trvajícími „korona-prázdninami“ nabídkou možnosti pracovat s výukou ZAV doma úplně všem žákům s časovým omezením do obnovení provozu škol.

Přihlašování je stejné jako ve škole – pokračujete dál ve výuce.

16. 3.
2020
Rozvrh on-line výuky

Vážení rodiče, milí studenti.

Od úterý 17. 3. 2020 je oficiálně zahájena pilotní on-line výuka prostřednictvím aplikace MS Teams. Návod dle kterého žáci najdou výukové podklady, pokyny k zpracování úkolů a informace k on-line výuce bude všem žákům a rodičům zaslán během dneška. Samotná on-line výuka bude probíhat dle upraveného rozvrhu, který naleznete zde:

http://www.gymroznov.cz/category/rozvrhy

V době hodin rozvrhem stanovených budou probíhat on-line lekce, nebo jiná forma výuky podle charakteru vyučovacího předmětu a vyučující bude žákům k dispozici. Další formy výuky a elektronické komunikace mimo tento rozvrh si mohou vyučující upravit individuálně.

Na základě zpětné vazby o funkčnosti výuky od vyučujících a žáků bude rozvrh v příštím týdnu upraven. O změnách Vás budeme informovat.

S pozdravem

Vedení školy

11. 3.
2020
Nedoručené zprávy – Bakaláři

Množí se informace o tom, že části žáků nejsou doručovány zprávy ze systému Bakaláři. Po přihlášení se prosím podívejte, zda nejste přihlášeni jako rodič. Pokud to tak je, pak jste při nástupu zaměnili přístupové údaje své a pro rodiče – a proto nevidíte zprávy pro žáka. V takovém případě co nejdříve napište na adresu jmlnarik@gymroznov.cz, uveďte pro urychlení kromě jména i třídu a správné přístupové údaje Vám co nejdříve zašleme.

Revize 22:36 – 8.A8, pokud máte osobní e-maily uvedené v Bakalářích, nemusíte psát jednotlivě. Pro všechny – přístupové údaje, o které napíšete do zítřejšího rána, vystavím a odešlu během zítřejšího dopoledne. Hezký večer JM

11. 3.
2020
Organizace výuky a provozu školy v souvislosti s mimořádným opatřením

Dne 10. března 2020 vydal ministr zdravotnictví ČR mimořádné opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpeční vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. Tímto opatřením se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním, vyšším odborném a vysokoškolském vzdělávání. Škola je z tohoto důvodu uzavřena pro žáky – výuka bude organizována dle následujících bodů. Žákům školy již v tomto týdnu vyučující jednotlivých předmětů předávají úkoly k samostudiu prostřednictvím Bakalářů. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby žáci denně sledovali zprávy. V příštím týdnu bude rozšířena výuka o online podporu a bude zveřejněn rozvrh hodin online výuky a konzultací . Obědy ve školní  Číst dále →

10. 3.
2020
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: I. Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: – osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle  Číst dále →

9. 3.
2020
Výsledky okrskového kola recitační soutěže

III. kategorie
2. místo      Lada Kornelová   1. A8    /postup do okresního kola/
Pamětní list    Eliška Šťastná   1. A8 

IV. kategorie
1. místo       Monika Drexlerová   4. A8   /postup do okresního kola/
2. místo       Klára Kvapilová    4. A8   /postup do okresního kola/

Všem recitátorkám děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

9. 3.
2020
Okresní kolo ve florbalu hoši SŠ

V rozhodujícím utkání náš tým bohužel podlehl Integrované SŠ Valašské Meziříčí 2:1, a obsadil tak 2. místo v okrese.

6. 3.
2020
Opatření před potenciálním rozšířením nákazy koronavirem COVID 19

Vážení rodiče, žáci, epidemiologická situace v ČR a ve světě ukazuje, že se zvyšuje počet onemocnění COVID-19. Klinické příznaky se mohou objevit v různé míře intenzity, které nelze odlišit od běžného respiračního onemocnění. S blížícím se koncem jarních prázdnin se budou vracet rekreanti z rizikových oblastí. Vzhledem k tomu, že chci zajistit, aby škola byla bezpečným prostředím a nedošlo ve škole k výskytu tohoto onemocnění, činím toto opatření. Vyzývám Vás, kteří jste byli se dětmi o jarních prázdninách v zasažených oblastech, mezi které patří i Itálie, abyste své děti v pondělí 9. března 2020 neposílali do školy a nechali je  Číst dále →

28. 2.
2020
Maturitní ples se vydařil

Letošní maturitní ples, který se konal 31. 1. 2020 v Kulturním domě Zašová, předčil všechna naše očekávání.

Musíme ocenit výkon hlavních moderátorů večera Vládi Chmelaře a Kuby Žváčka i romantické tanečníky polonézy pod choreografickým vedením Elišky Trampotové. Maturanti tříd 8. A8, 4. A a. 4. B se  představili svým rodičům i známým při slavnostním šerpování a nezapomněli poděkovat svým třídním. Na všechny účastníky plesové zábavy čekala nejenom bohatá plesová tombola, ale i úžasné taneční překvapení všech maturantů pod vedením Barči Blahutové a Dáši Cahlíkové. Na tanečním parketě jsme všichni viděli radost, energii a spontánnost…

Třídní maturitních ročníků

28. 2.
2020
Okresní  kolo zeměpisné olympiády

Vystoupení „našich zeměpisářů“ v okresním kole dopadlo velmi dobře.

V nejstarší kategorii – střední školy – zvítězil a do krajského kola postupuje Jakub Staňo (5. A8) a 3. místo obsadil Josef Bill (8. A8).

Kategorii 8.-9. třídy ovládl Ota Repák a rovněž postupuje do krajského kola.

V kategorii 7. tříd skončila Natálie Holišová na 9. místě a v nejmladší kategorii 6. tříd Jan Urda na 7. místě.

Krajské kolo se bude konat 25. 3. 2020 v Uherském Hradišti.

27. 2.
2020
Tobiáš Krupa vítězem krajského kola matematické olympiády

O dvě příčky dokázal Tobiáš Krupa (8. A8) vylepšit své loňské umístění v krajském kole MO a v nejvyšší kategorii A se tak stal vítězem v rámci Zlínského kraje. Společně s dalšími dvěma matematiky z gymnázií ve Zlíně a Kroměříži pak postoupil do celostátního kola, kde bude bojovat mezi pěti desítkami nejlepších středoškoláků o pozice, které by mohly případně zajistit i místo v české reprezentaci v 62. ročníku Mezinárodní matematické olympiády.

Tobiášovi gratulujeme a přejeme hodně úspěchů i na celostátní úrovni.

Výsledky – kategorie A:

  1. Tobiáš Krupa (Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm) 18 b.
  2. Jindřich Sedláček (Gymnázium Kroměříž) 18 b.
  3. Štěpán Hartman (Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť) 6 b.

Účastníků celkem: 23 studentů z 12 střední škol Zlínského kraje