3. 2.
2021
Změny při konání maturitní zkoušky

Vážení a milí maturanti.

MŠMT přistoupilo k zohlednění ztížených podmínek výuky ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 a v 1. pololetí školního roku 2020/2021 a provedlo dílčí změny při konání maturitní zkoušky v jarním termínu 2021.

S nejdůležitějšími změnami bychom Vás rádi seznámili. (Pokračování textu…)

2. 2.
2021
Projekt o Evropské Unii

V předcházejícím měsíci vyvstala možnost, zúčastnit se soutěže o cestu do Evropského parlamentu (Brusel/Štrasburk), v rámci fondu europoslankyně Dity Charanzové. Naše škola se projektu účastnila a několik tříd vyššího gymnázia zaslalo své projekty. Jejich úkolem bylo sestavit výtvory využívající moderní technologie za účelem přiblížení Evropské Unie mladším spolužákům. S radostí vám oznamuji, že se skvěle umístily hned dva týmy z naší školy a sice 6.A8 a 2.A a získaly tak hlavní cenu. 

Všem členům týmů gratuluji! 

Zde jsou podrobné výsledky: 

Hlavní cena  

 1. Hořické gymnázium
 2. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm (6.A8)
 3. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm (2.A)Ostrava – Poruba, Wichterlovo gymnázium (2.D.)

   

Zvláštní ocenění poroty za kreativitu 

Praha, Gymnázium Jaroslava Seiferta (7.A.) 

Opava, Slezské gymnázium (3.A.) 

2. 2.
2021
Výsledky okresního kola olympiády v českém jazyce – I. a II. kategorie

Okresní kolo se konalo 26. 1. 2021  online formou.

I. kategorie – nižší gymnázium
1.
místo – Věra Dlabajová 3. A8 /postup do krajského kola/

II. kategorie – vyšší gymnázium
2.
místo – Kateřina Fryšarová 3. B /postup do krajského kola/
7. místo  – Eliška Punčochářová 6. A8 

Blahopřejeme za úspěšnou reprezentaci naší školy.

1. 2.
2021
Přijímací zkoušky nanečisto on-line  

Milí žáci 5. a 9. tříd a Vážení rodiče. Jak jsme již dříve avizovali, rozhodli jsme se v letošním roce přistoupit k open on-line variantě přijímacích zkoušek nanečisto. Pro tyto účely, sestavili naši vyučující speciální testy i se záznamovými archy, na základě testů společností Cermat užitých v předchozích letech. Nyní máte tedy možnost provést si ve svém domácím prostředí co nejvěrnější simulaci průběhu přijímací zkoušky. Než se pustíte do práce, přečtěte si několik organizačních pokynů. Chcete-li věrně simulovat celý průběh přijímací zkoušky, vyhraďte si časový prostor přibližně 4. hodin a přidržte se následujícího časového schématu. Časy na administraci budou ve vašich simulovaných podmínkách  Číst dále →

29. 1.
2021
Provoz školy od 1. 2. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz školy v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 probíhá i nadále ve stejném režimu jako dosud.

27. 1.
2021
Informace k organizaci přijímacích zkoušek nanečisto on-line

Milí žáci 5. a 9. tříd a Vážení rodiče. Ani v letošním roce bychom Vás neradi připravili o možnost, vyzkoušet si nanečisto průběh přijímacích zkoušek. V letošním roce jsme se rozhodli přistoupit k open on-line variantě. Jak věrná bude výsledná simulace přijímací zkoušky, bude záležet především na Vás. Pro účely našeho “testování nanečisto”, sestaví naši vyučující speciální testy i se záznamovými archy, na základě testů společností Cermat užitých v předchozích letech. Tyto testy, spolu se záznamovými archy a pokyny pro alespoň přibližnou představu pravděpodobného reálného průběhu zkoušky, či možnost její domácí simulace budou zveřejněny na stránkách školy 1. 2. 2021. Domácí simulaci testu  Číst dále →

26. 1.
2021
Výsledky literární soutěže ,,O poklad strýca Juráša”

 Soutěž organizovala Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm. Děkujeme za účast třídám 1. A8, 2. A8 a 4. A8. Hlavní téma soutěže tentokrát znělo: ,,Lež jako věž.”

Kategorie próza: 

1. Eliška Šťastná 2. A8
2. Ema Pobořilová 1. A8
3. Ema Pernická 1. A8

Kategorie poezie:

3. Natálie Haplová 1. A8
3. Eliška Vrzalová 1. A8

Kategorie komiks:

1. Julie Cábová 2. A8

Kategorie próza 8.-9. třída: 

1. Ema Fárková 4. A8
1. Radka Vašutová 4. A8

25. 1.
2021
Provoz školy od 25. 1. 2021

Na základě prodloužení krizových opatření pro oblast školství ze dne 22. 1. 2021, probíhá v týdnu od 25. ledna 2021 provoz školy i nadále ve stejném režimu jako dosud. O případných úpravách provozu škol a školských zařízení od 1. února 2021 by měla vláda České republiky rozhodnout ve středu 27. ledna 2021.

24. 1.
2021
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Ředitelka školy, jehož činnost vykonává Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, stanovuje v souladu s §60 odst. 1 až 5, §60a – 60g a §61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 178/2016Sb.) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, tato kritéria přijímacího řízení:

A. Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Testy jednotné zkoušky jsou zpracovány v rozsahu učiva Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a jednotně zadávány a vyhodnocovány společností Cermat. Jednotná přijímací zkouška se nebude konat, pokud počet přihlášek bude nižší, než ředitelem vyhlášený počet přijímaných uchazečů do daného oboru vzdělávání. Jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení ve 2 termínech. (Pokračování textu…)

24. 1.
2021
Základní informace o přijímacích zkouškách pro školní rok 2021/22

Přehled nabízených oborů a předpokládaný počet přijímaných žáků do prvních ročníků pro školní rok 2021/22:

Gymnázium – délka studia 4 roky ( 79-41-K /41) – 56 žáků

Gymnázium – délka studia 8 let ( 79-41- K/81) – 30 žáků (Pokračování textu…)

12. 1.
2021
Leden, nejen za počítačem!

Po vánočních svátcích přichází pro “gympláky” pololetní uzavírání známek. Vzhledem k současné situaci, kdy vše bude prováděno on-line a studenti budou spousty času lapeni v síti, připravili jsme pro Vás opět řadu cvičení na odreagování a udržení zdravého těla i mysli :-)!

Na teamsech v kanálu Žáci celé školy / TV najdete kromě námětů na cvičení také tabulku, do které si zapíšete čas strávený aktivním pohybem a čas u počítače. Tabulku si můžete stáhnout také přímo tady 😉

I pro Vás by mohlo být zajímavé vyhodnotit, jak trávíte lednové týdny!!!

PS.: Vaši tělocvikáři určitě rádi uvidí, že jste aktivní, tak jim vyplněné tabulky pošlete do chatu v Teamsech.

Pohybu zdar J.J.

6. 1.
2021
Provoz školy do 22. 1. 2021

Na základě krizového opatření ze dne 7. 1. 2021 probíhá i nadále výuka všech tříd gymnázia distančním způsobem.

Kancelář školy bude k dispozici denně od 8:00 do 14:00.

Studenti, kteří budou mít zájem o stravování se mohou i nadále přihlašovat standardním způsobem. Výdej obědů probíhá v době od 12:00 do 13:30 při zachování všech platných hygienických opatření.

3. 1.
2021
GÚSTAV 42

Zdravím všechny!

Vzhledem k trvající situaci pro vás připravila redakce studentského časopisu Gústav další číslo online.

Přeji hezké počtení,

Eliška Punčochářová, šéfredaktor.

21. 12.
2020
PF 2021

19. 12.
2020
Vánoční přání

Období adventu a Vánoc je období klidu, sounáležitosti, pohody, vzájemné úcty a podpory. Proto jsme se v návaznosti na téma v občanské výchově rozhodli udělat malou radost v podobě tvorby vánočního přáníčka všem sestřičkám, lékařům, potěšit děti a vychovatele z dětských domovů a vykouzlit malý úsměv všem seniorům a jejím pečovatelům v domovech, kteří nemohou v této nelehké době trávit čas se svou rodinou, tak jak by si přáli. 

Žáci třídy 1. A8 tak spolu vytvořili krásná přání plná osobního šarmu a budou moc rádi, pokud vykouzlí nejeden úsměv na tváři a potěší na vybraných místech. 

Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok za celou třídu 1. A8 V. R. 

 

18. 12.
2020
Vánoční zvyky v hodině německé konverzace

I v této zvláštní předvánoční době jsme si vyčlenili čas ve 2  hodinách německé konverzace a vytvořili si vánoční atmosféru ve třídě. Žáci si vyzkoušeli některé vánoční zvyky, poslechli si nejznámější koledy, ochutnali vánočku a zahráli si vánoční bingo.

Všem přejeme krásný vánoční čas. Frohe Weihnachten.

11. 12.
2020
Třída 6. A8 se ztratila v lese… 

a společně s paní učitelkou Bajerovou vytvářela volnou sochařskou tvorbu z přírodních materiálů. Studenti tak měli 8. prosince zpestřenou výuku výtvarné výchovy, a navíc se na nějakou chvíli zbavili roušek a užili si čerstvého vzduchu. Během čtyřiceti pěti minutového pobytu v lese bylo sestaveno celkem devět uměleckých děl, kdy na každé bylo zapotřebí skupinky čtyř zručných umělců. Díla jako Poslední večeře, Síla vůle nebo Skleník si můžete prohlédnout na následujících fotografiích. 

Eliška Punčochářová 

7. 12.
2020
Výsledky školního kola olympiády v českém jazyce

Olympiáda proběhla 25. 11. 2020 – online

I. kategorie – nižší gymnázium 

 1. místo – Věra Dlabajová 3. A8 /postupuje do okresního kola/
 2. místo – Johana Čechová 4. A8
 3. místo – Zuzana Kornelová 4. A8
 4. místo – Radka Vašutová 4. A8

II. kategorie – vyšší gymnázium

 1. místo  –  Kateřina Fryšarová 3. B /postupuje do okresního kola/
 2. místo –   Eliška Punčochářová 6. A8 /postupuje do okresního kola/
 3. místo  –  Veronika Bělunková 3. B
 4. místo –   Viktorie Vangerová 3. B
 5. místo – Barbora Machová 6. A8

Děkuji všem soutěžícím.

Jana Bajerová

4. 12.
2020
Navštivte Univerzitu Palackého v Olomouci online!

Den otevřených dveří na Univerzitě Palackého v Olomouci se s ohledem na aktuální situaci uskuteční v pátek 4. prosince v online podobě na webu www.univerzitnimesto.cz

Jste srdečně zváni!

2. 12.
2020
Prezenční a distanční výuka od 7. 12. 2020

Na základě doporučení plynoucích z opatření PES pro oblast školství dojde v souvislosti s přechodem do stupně 3 od 7. 12. 2020 k následujícím organizačním změnám. Prezenční i distanční výuka probíhá dle stálého rozvrhu platného od 1. 9. 2020. Výuka tříd maturitních ročníků probíhá prezenčně v plném rozsahu (včetně volitelných předmětů – seminářů). Výuka tříd nižšího gymnázia pokračuje rotačním způsobem: Střídání prezenční a distanční výuky v týdenních cyklech (od 7. 12. 2020: 1. A8 a 2. A8 distančně; 3. A8 a 4. A8 prezenčně). Na rotační způsob přechází i ostatní třídy vyššího gymnázia: Od 7. 12. 2020 zahájí prezenční výuku třídy 1. A, 1.  Číst dále →

30. 11.
2020
Mezinárodní studentské průkazy ISIC

Ve dnech 7. – 15. prosince 2020 proběhne přihlašování zájemců o mezinárodní studentské průkazy ISIC. Jejich cena zůstala stejná jako v předchozích letech, tedy nový 290 Kč, prodlužovací nálepka 180 Kč.

Žáci, kteří se budou účastnit prezenční výuky, se přijdou nahlásit do kabinetu (Jakub Němec – 2. patro). Bylo by vhodné přijít zároveň s daným finančním obnosem. Žadatelé o nový průkaz potřebují vyplnit přihlášku, kterou musí podepsat zákonný zástupce (nenechávejte tedy své rozhodnutí na poslední chvíli).

Žáci, kteří se budou v dané období vzdělávat z domova, napíšou svou žádost o nový průkaz, resp. jeho prodloužení přes platformu Teams na chat Jakuba Němce. Žadatelům o nový průkaz bude přihláška naskenována, takže bude potřeba ji vytisknout a nejpozději v pondělí 14. prosince předat (Jakub Němec, 2. patro).

Platnost průkazu, resp. prodloužení potrvá do konce kalendářního roku 2021. Více informací o mezinárodních studentských průkazech ISIC najdete na tomto odkazu.

26. 11.
2020
Den otevřených dveří 2020

Dne 27. 11. 2020 se měl uskutečnit Den otevřených dveří na naší škole – vzhledem k epidemiologické situaci však musí zůstat dveře naší školy zavřené. Jakmile to ale situace dovolí, rádi Vás u nás přivítáme.

Nicméně už nyní můžete navštívit naši školu prostřednictvím videa, které natočili naši absolventi…

https://youtu.be/1HZEqcDhZ-o

23. 11.
2020
Informace o změnách režimu výuky od 25. 11. 2020 a 30. 11. 2020

Na základě krizových opatření vlády č. 1198 a 1199 ze dne 20. 11. 2020 bude postupně docházet k následujícím změnám: Od 25. 11. 2020 bude obnovena prezenční výuka závěrečných (maturitních) ročníků gymnázia v předmětech, kde lze zachovat homogenitu tříd, či studijních skupin (tzn. ČJ, M, AJ, ŠJ/RJ/NJ, ZSV). Výuka volitelných předmětů (seminářů) bude i nadále probíhat distančně. Od následujícího týdne pak bude distanční synchronní výuka volitelných předmětů soustředěna do dvou dnů. Studenti maturitních ročníků, kteří budou mít zájem o stravování, musí provést přihlášení na jednotlivé dny přes STRAVA.cz do pondělí 23.11.2020 12.00 hodin nebo telefonicky na č. 571 685 053, a nebo e-mailem  Číst dále →