19. 5.
2021
Informace o organizaci výuky od 24. 5. 2021

Od 24. 5. 2021 nastoupí k prezenční výuce všechny třídy a to bez rotací. Stravování žáků všech tříd bude automaticky přihlášeno. V platnosti je opět stálý zářijový rozvrh hodin, vždy aktuálně upravený v bakalářích, vzhledem k průběhu maturitních zkoušek a k zařazování adaptačních prvků. Podmínkou účasti na prezenční výuce je testování a nepřítomnost příznaků infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest). Žáci budou testováni v pondělí v rámci 1. vyučovací hodiny. Testy se neprovádí u žáků: kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo  Číst dále →

14. 5.
2021
Krajské kolo fyzikální olympiády

Dne 19. dubna proběhlo distanční formou krajské kolo fyzikální olympiády.

5. místo v kategorii E – David Něnička  (4. A8)
3. místo v kategorii D – Monika Drexlerová (5. A8)

Všem našim řešitelům gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů s fyzikou.

Kamila Trinkewitzová a Eva Zakopalová

13. 5.
2021
Informace o organizaci výuky od 17. 5. 2021

Od 17. 5. 2021 nastoupí k prezenční výuce třídy 3. A8 a 4. A8 a třídy 1. A8 a 2. A8 se dočasně navrací k distanční výuce. Stravování žáků tříd bude automaticky přihlášeno i odhlášeno v závislosti na přítomnosti ve škole. I nadále probíhají skupinové konzultace žáků maturitního ročníku a žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině. Výuka ostatních tříd probíhá prozatím i nadále distančním způsobem. Pro všechny žáky přítomné ve škole platí hygienická a protiepidemická opatření. Všichni žáci nosí ve všech vnitřních prostorách školy respirátor, nebo chirurgickou roušku. Podmínkou účasti na prezenční  Číst dále →

13. 5.
2021
Krajské kolo Biologické olympiády

Prvního května se konalo krajské kolo Biologické olympiády. Barbora Šafferová z 1. A8, která reprezentovala naši školu v kategorii D, získala po skvělém výkonu první místo. Gratulujeme.

10. 5.
2021
KyberDĚTI v sítích

Série webinářů o kybernetické bezpečnosti pro pedagogy i rodiče.

Zlínský kraj zve v červnu 2021 na šest vzdělávacích akcí zaměřených na bezpečnost online výuky, internetu, online predátory, kyberšikanu. Vzdělávání se uskuteční v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.

Více informací nalezete zde:

https://www.zkola.cz/kyberdeti-v-sitich-serie-webinaru-o-kyberneticke-bezpecnosti-pro-pedagogy-i-rodice/ 

10. 5.
2021
Dodatek MŠMT k přijímacím zkouškám

Milí uchazeči, vážení rodiče.

Na základě opatření obecné povahy Ć.j.: MSMT -4337/2021-8 ze dne 7. 5. 2021 bych vás ráda informovala o následujících skutečnostech:

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na stejné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí ředitelce školy, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

RNDr. Alena Gallová

6. 5.
2021
Informace o organizaci výuky od 10. 5. 2021

Na základě novelizovaného mimořádného opatření MZ k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 10. 5. 2021 a na základě informací z tiskové konference vlády ze dne 6. 5. 2021 bude od 10. 5. 2021 obnovena prezenční výuka nižších tříd osmiletého gymnázia a to rotačním způsobem. Prezenční výuku zahájí třídy 1. A8 a 2. A8. Výuka tříd 3. A8 a 4. A8 bude i nadále probíhat distančním způsobem. Následující týden, tedy od 17. 5. 2021 bude výuka tříd 3. A8 a 4. A8 probíhat prezenčně a tříd 1. A8 a 2. A8 distančně. Stravování žáků těchto tříd bude  Číst dále →

29. 4.
2021
Situace z mezilidských vztahů

Co mohou vyjadřovat věci, které máme kolem sebe? Jaké vztahy mezi nimi mohou být? Jak prostřednictvím předmětů vyjádřit myšlenku? Kolik krásy a významu skrývají věci kolem nás? Odpovědí jsou výtvarné instalace studentů 2. A a 2. B.

28. 4.
2021
KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE

6. dubna 2021 proběhlo distanční formou krajské kolo olympiády v českém jazyce kategorie SŠ. Naši školu v ní reprezentovala Kateřina Fryšarová (3.B), která předvedla vynikající výkon, díky němuž obsadila 3. místo. Velice gratulujeme!

27. 4.
2021
Dialog – jeho možnosti a nemožnosti

Výtvarná díla studentů 5. A8 na téma dialog

26. 4.
2021
Matematický klokan proběhl on-line

Pátek 19. března 2021 byl zasvěcen všem zapáleným matematikům, kteří chtěli poměřit své schopnosti se svými vrstevníky v tradiční soutěži Matematický klokan. Na naší škole se mohou účastni klání všechny ročníky, takže se u nás soutěží ve čtyřech kategoriích (Benjamin, Kadet, Junior, Student). Ani letos se studenti rožnovského gymnázia nemají zač stydět, protože se svými výsledky dosáhli úspěchů nejen mezi spolužáky, ale také na okresní úrovni, o čemž se můžete přesvědčit v následující tabulce. Gratulujeme k úspěchům.  (Pokračování textu…)

24. 4.
2021
Krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Dne 21. 4. 2021 pořádala naše škola krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce kategorie II. B, bohužel bez účasti studentů naší školy, kteří se do této fáze soutěže  neprobojovali přes kolo okresní. Z důvodu koronavirových opatření probíhala soutěž online v prostředí Teams, nicméně i přes tyto náročné podmínky jsme byli svědky výborných výkonů. Na pomyslných stupních vítězů se umístili:

1. místo: Tereza Hubáčková, Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť
2. místo: Amélie Jarošová, Gymnázium Uherský Brod
3. místo: Hana Píšťková, Gymnázium Uherské Hradiště

Tereze přejeme hodně štěstí v celostátním kole, kde bude reprezentovat náš kraj, a všem ostatním děkujeme za předvedené výkony.

24. 4.
2021
S výtvarkou do lesa, na louku a k řece

V nevyzpytatelně aprílovém počasí se žáci 2. A8, 3. A8 a 4. A8 vydali tvořit ven. Vznikla tak originální zvířata z přírodnin nebo land artové kompozice pro ozvláštnění konkrétního místa v krajině. Díla byla vytvářena výhradně z přírodních materiálů, mnohá na místě svého vzniku zůstala, aby mohla inspirovat ty, kteří světem kráčejí s otevřenýma očima.

22. 4.
2021
Krajské kolo olympiády v ČJ

Dne 7. dubna 2021 se konalo distanční formou krajské kolo olympiády v českém jazyce. Naši školu v kategorii ZŠ reprezentovala Věrka Dlabajová ze třídy 3. A8, která přes velkou konkurenci skvěle zabojovala v jazykové i slohové části a obsadila vynikající 3. místo!

Velmi gratulujeme!

20. 4.
2021
Festival Ars Poetica 2021 – Puškinův památník

V  sobotu 10. 4. 2021 se studentky maturitního ročníku 4. B  Martina Růčková  a Zuzana Blinková /klavírní doprovod/ zúčastnily festivalu Ars Poetica 2021 – Puškinův památník. Soutěžily v kategorii sólový zpěv. Festival proběhl  on-line formou, organizovala ho Katedra ruského jazyka a literatury  PdF  Masarykovy univerzity ve spolupráci s Ruským centrem v Brně.

Martina Růčková  nakonec obsadila ve velké konkurenci druhé místo. V této nelehké době se děvčatům podařilo vytvořit velmi zajímavé dílko, které je laskavým potěšením pro duši.

Blahopřejeme, H. R.

(Pokračování textu…)

19. 4.
2021
Jazyková zkouška místo maturity

Již v uplynulém školním roce 2019-2020 navázalo naše Gymnázium v Rožnově pod Radhoštěm spolupráci s Jazykovou školou s právem SJZ ve Valašském Meziříčí, zastoupenou Mgr. Ivanou Nováčkovou.  

Díky tomu se naši studenti mohou hlásit k prestižním jazykovým zkouškám LanguageCert, které mohou absolvovat prezenčně buď v budově naší školy, nebo také online. Tato placená zkouška je nejen uznávána v zemích EU, ve Velké Británii a v celé řadě dalších zemí po celém světě, ale je rovněž zařazena do seznamu standardizovaných zkoušek MŠMT. Letos tak měli naši studenti poprvé možnost nahradit maturitní zkoušku z anglického jazyka certifikátem. Této možnosti využilo 26 studentů, všichni zkoušku na úrovni B2 nebo C1 zvládli v období mezi prosincem – březnem s vynikajícími výsledky a nyní se mohou plně koncentrovat na ostatní maturitní předměty. Všem upřímně gratulujeme a přejeme hodně dalších studijních úspěchů.

19. 4.
2021
Jakub Telčer zvítězil v prezentační soutěži 

Na konci března 2021 se Jakub Telčer, student třídy 4. A,  zúčastnil prestižní soutěže v prezentačních dovednostech v angličtině Show-off, kterou již deset let organizuje Univerzita Tomáše Bati. Letos soutěž poprvé proběhla v online prostředí.  

Studenti měli za úkol vytvořit 7minutovou prezentaci, po které následovala krátká diskuze. V porotě zasedli manažeři firem, děkani či proděkani, tedy lidé pohybující se v TOP managementu státního i soukromého sektoru. Jakub si zvolil téma “Biomonitoring of Freshwater Contamination by Movement Analysis of Daphnia magna”, v němž se zabýval životním prostředím a technickými možnostmi. Jeho prezentace byla vyhodnocena jako nejlepší a Jakub tak obsadil 1. místo.  

Výbornou úroveň znalostí anglického jazyka také prokázal v průběhu března úspěšným absolvováním jazykové zkoušky Cambridge obtížnosti C2. Jakubovi gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu. 

18. 4.
2021
Krajské kolo konverzační soutěže v angličtině

Dne 16. 4. 2021 se naše studentka, Adéla Pašková ze třídy 7. A8, zúčastnila krajského kola konverzační soutěže z anglického jazyka pro střední školy a vyšší ročníky víceletých gymnázií Zlínského kraje. Soutěž byla organizována Gymnáziem a Jazykovou školou s právem státním jazykové zkoušky ve Zlíně a vzhledem k epidemické situaci proběhla letos pouze v online prostředí.

Z pohledu porotce mohu posoudit, že Adéla předvedla skvělý výkon, za nějž ve velmi napjatém konkurenčním boji brilantních mluvčích získala páté místo. Tímto Adéle velmi děkuji za reprezentaci naší školy v této soutěži a přeji jí mnoho dalších úspěchů nejen na poli anglického jazyka.

Aneta Štýbrová

15. 4.
2021
Provoz ve škole od 19. dubna 2021

Budou probíhat skupinové konzultace žáků maturitního ročníku a žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině.

Účast na těchto skupinových konzultacích je pro žáka dobrovolná a podmíněná testováním na Covid – 19. Testovat se bude tzv. samoodběrem pomoci neinvazivních testů. Škola má k dispozici Singclean test.

Podrobnější informace k testování na Covid – 19. 

Instruktážní video:

15. 4.
2021
PRYČ ZE ŽIDLE anebo souboj středních škol o 100000 korun 

Krásný projekt RunCzechu pro všechny střední školy, které už nějakou dobu úspěšně bojují s distanční výukou. Sezení u počítače je bohužel náročnější a delší, než se na začátku pandemie možná zdálo. Proto, proč se nezvednout ze židle a nevyužít tak jarního počasí pro dobrou věc? Stačí pouze vstát ze židle, obout si tenisky a vyrazit ven zdolat nějaké ty kilometry. Celá akce je ZDARMA! A zapojit se mohou všichni příznivci a sportovní nadšenci naší školy. Načítat uběhnuté kilometry tak mohou současní studenti, absolventi, učitelé, rodiče, sourozenci a další rodinní příslušníci.   Nejdůležitější je nahrávat uběhnuté kilometry pod speciálním kódem školy. Celá akce probíhá od 12. dubna do 25.  Číst dále →

14. 4.
2021
Testy pro účely přijímacích zkoušek a možnosti jejich nahrazení

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021 bude umožněna osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce pouze uchazeči, který nemá příznaky onemocnění COVID-19, a doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu. Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech. Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení,  Číst dále →

13. 4.
2021
Gústav inspirující

Jestli sledujete stránky naší školy jakž takž pravidelně, pak víte, že náš studentský časopis Gústav vychází stále, byť v online podobě přes novou platformu. Snažíme se udržet ve vašem povědomí, přestože vám nemůže Gústav distribuovat ve školním prostředí. A zatím se nám to daří.

Nicméně i díky tomu jsme se rozhodli zúčastnit další soutěže studentských časopisů. Do podobných soutěží se přihlašujeme (a vyhráváme) pravidelně. Tentokrát tomu nebylo jinak. Z mnoha účastníků soutěže nazvané Nejinspirativnější časopis roku 2020 mělo být v prvním kole vybráno deset finalistů. Ti měli být vyhlášeni v březnu a z nich měli v druhém kole vzejít tři výherci s vyhlášením v dubnu.

K tomuto postupu však nedošlo a vyhlašování obou kol se spojilo (proto tuto zprávu píši až nyní). Gústav se umístil na skvělém místě mezi deseti nejlepšími časopisy v kategorii tištěných časopisů. Soutěž pořádal Odborový svaz novinářů a jednalo se o dvanáctý ročník soutěže. Pro vaši zvědavost naleznete níže kompletní výsledkovou listinu. (Pokračování textu…)

11. 4.
2021
Třídní schůzky on-line

Ředitelství Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm zve rodiče (zákonné zástupce) na schůzku s třídním učitelem, která se bude konat ve čtvrtek 22. dubna 2021 v době od 16:00 do 16:30 hodin on-line v prostředí MS Teams. Následovat budou do 17:30 konzultace s jednotlivými vyučujícími. Postup pro připojení on-line naleznete zde