Organizace školního roku

Předpokládané termíny:
26. 8. opravné zkoušky, komisionální zkoušky
28. 8. pedagogická porada
1. 9. zahájení školního roku
31. 8. – 4. 9. adaptační kurzy
2. 9. zahájení výuky dle rozvrhu
7. 9. opravný termín maturitní zkoušky
12. 9. burza učebnic
25. 9. přehled umístění absolventů
30. 9. odevzdání plánů – tematických, PK, VP, MPP, TU, EVVO, odborných exkurzí
29. a 30. 10. podzimní prázdniny
12. 11. porada o prospěchu a chování za 1. čtvrtletí
19. 11. informace rodičům – třídní schůzky, konzultace
27. a 28. 11. den otevřených dveří
23. 12. – 3. 1. vánoční prázdniny, zahájení výuky 4. 1. 2021
25. 1. porada o prospěchu a chování za 1. pololetí
28. 1. vydání vysvědčení za 1. pololetí
29. 1. pololetní prázdniny, ples školy
31. 1. stanovení jednotných kritérií přijímacího řízení
8. 3. – 14. 3. jarní prázdniny
1. 4. velikonoční prázdniny
15. 4. porada o prospěchu a chování za 3. čtvrtletí
22. 4. informace rodičům
Duben klasifikační porada maturitních ročníků (termín bude upřesněn)
Květen státní maturitní zkouška
24. 6. porada o prospěchu a chování za 2. pololetí
30. 6. ukončení školního roku, rozdání vysvědčení