Organizace školního roku 2016 – 2017

Předpokládané termíny:
29. 8. provozní porada
29. a 30. 8 opravné zkoušky, komisionální zkoušky
31. 8. pedagogická rada
1. 9. zahájení školního roku
31. 8. – 6. 9. adaptační kurzy
2. 9. zahájení výuky dle rozvrhu
2. 9. opravný termín profilové části maturitní zkoušky
5. 9. doplnění seznamu žáků ZŘŠ
16. 9. odevzdání plánů – tematických, PK, VP, MPP, TU, EVVO, odborných exkurzí
26. 9. přehled umístění absolventů
26. a 27. 10. podzimní prázdniny
10. 11. porada o prospěchu a chování za 1. čtvrtletí
16. 11. informace rodičům – třídní schůzky, konzultace
25. a 26. 11. den otevřených dveří
23. 12. – 2. 1. vánoční prázdniny, zahájení výuky 3. 1. 2017
26. 1. porada o prospěchu a chování za 1. pololetí
31. 1. stanovení jednotných kritérii přijímacího řízení
1. 2. vydání vysvědčení za 1. pololetí
3. 2. pololetní prázdniny, ples školy
13. 2 – 19. 2. jarní prázdniny
23. 2. den otevřených dveří
6. 4. porada o prospěchu a chování za 3. čtvrtletí
12. 4. informace rodičům
13. a 14. 4. velikonoční prázdniny
Duben klasifikační porada maturitních ročníků (termín bude upřesněn)
Květen státní maturitní zkouška
26. 6. porada o prospěchu a chování za 2. pololetí
30. 6. ukončení školního roku, rozdání vysvědčení

Komentáře nejsou povoleny.