Organizace školního roku 2018-2019

Předpokládané termíny:
29. 8. opravné zkoušky, komisionální zkoušky
30. 8. provozní porada
31. 8. pedagogická porada
3. 9. zahájení školního roku
3. 9. – 7. 9. adaptační kurzy
4. 9. zahájení výuky dle rozvrhu
7. 9. doplnění seznamu žáků ZŘŠ
12. 9. opravný termín maturitní zkoušky
14. 9. odevzdání plánů – tematických, PK, VP, MPP, TU, EVVO, odborných exkurzí
27. 9. přehled umístění absolventů
29. a 30. 10. podzimní prázdniny
8. 11. porada o prospěchu a chování za 1. čtvrtletí
15. 11. informace rodičům – třídní schůzky, konzultace
23. a 24. 11. den otevřených dveří
22. 12. – 2. 1. vánoční prázdniny, zahájení výuky 3. 1. 2019
24. 1. porada o prospěchu a chování za 1. pololetí
31. 1. stanovení jednotných kritérii přijímacího řízení
vydání vysvědčení za 1. pololetí
1. 2. pololetní prázdniny, ples školy
25. 2 – 3. 3. jarní prázdniny
4. 4. porada o prospěchu a chování za 3. čtvrtletí
11. 4. informace rodičům
18. 4. velikonoční prázdniny
Duben klasifikační porada maturitních ročníků (termín bude upřesněn)
Květen státní maturitní zkouška
24. 6. porada o prospěchu a chování za 2. pololetí
28. 6. ukončení školního roku, rozdání vysvědčení

 

Komentáře nejsou povoleny.