Organizace školního roku 2017 – 2018

Předpokládané termíny:
28. 8. – 1. 9. opravné zkoušky, komisionální zkoušky
29. 8. zahajovací porada
30. 8. provozní porada
1. 9. pedagogická porada
4. 9. zahájení školního roku
4. 9. – 8. 9. adaptační kurzy
5. 9. zahájení výuky dle rozvrhu
11. 9. opravný termín maturitní zkoušky
8. 9. doplnění seznamu žáků ZŘŠ
15. 9. odevzdání plánů – tematických, PK, VP, MPP, TU, EVVO, odborných exkurzí
29. 9. přehled umístění absolventů
26. a 27. 10. podzimní prázdniny
9. 11. porada o prospěchu a chování za 1. čtvrtletí
15. 11. informace rodičům – třídní schůzky, konzultace
24. a 25. 11. den otevřených dveří
23. 12. – 2. 1. vánoční prázdniny, zahájení výuky 3. 1. 2017
25. 1. porada o prospěchu a chování za 1. pololetí
31. 1. stanovení jednotných kritérii přijímacího řízení
vydání vysvědčení za 1. pololetí
2. 2. pololetní prázdniny, ples školy
19. 2 – 25. 2. jarní prázdniny
5. 4. porada o prospěchu a chování za 3. čtvrtletí
12. 4. informace rodičům
29. a 30. 3. velikonoční prázdniny
Duben klasifikační porada maturitních ročníků (termín bude upřesněn)
Květen státní maturitní zkouška
25. 6. porada o prospěchu a chování za 2. pololetí
29. 6. ukončení školního roku, rozdání vysvědčení

Komentáře nejsou povoleny.