On-line výběr literárních děl pro maturitní zkoušku 2018 / 2019

Pravidla pro sestavení vlastního seznamu literárních děl:

Uchazeč si vybírá
20 literárních děl

Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla
Světová a česká literatura do konce 19. století min. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl

 

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

Zvolte 20 děl dle výše uvedených pravidel

Jméno: Třída: Datum:


 

Světová a česká literatura do konce 18. století

Světová poesie a próza 19. století

Česká poezie a próza 19. století

Světová a česká dramatická tvorba 19. – 21. století

Světová a česká poezie 20. a 21. století

Světová próza 20. a 21. století

Česká próza 20. a 21. století