Maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021

Profilová část

Profilová část vychází ze školního vzdělávacího programu. Každý žák má možnost vybrat si z nabídky předmětů tak, aby odpovídala jeho studijnímu zaměření (profilaci). Skládá se:

 • z 2 povinných zkoušek
 • z možnosti konat až 2 nepovinné zkoušky

Profilové zkoušky se budou konat formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Nabídka povinných i nepovinných zkoušek profilové části:

 • Základy společenských věd
 • Dějepis
 • Geografie a geologie
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • ITZ
 • Estetická výchova
 • Cizí jazyk si žák volí z nabídky: anglický, francouzský, německý, španělský a ruský.
  Pokud si ve společné části zkoušky zvolil žák cizí jazyk, může si v profilové části zvolit pouze jiný cizí jazyk než ve společné části.

Rožnov pod Radhoštěm 2. června 2020

RNDr. Alena Gallová
ředitelka školy