Maturitní zkouška ve školním roce 2018-2019

Maturitní zkouška se uskuteční v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019 proběhnou podle následujícího modelu.

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2018/2019 2 povinné zkoušky:
1. Český jazyk
2. Cizí jazyk nebo matematika
2 povinné zkoušky
až 2 nepovinné zkoušky až 2 nepovinné zkoušky

a) společná část

Povinné zkoušky:

 • český jazyk a literatura,
 • cizí jazyk nebo matematika.

Povinné zkoušky koná žák  z českého jazyka a literatury a cizího jazyka formou komplexní zkoušky, jejíž součástí jsou tři její dílčí zkoušky (dílčí ústní zkouška, didaktický test a písemná práce). Maturitní zkouška z matematiky se koná formou didaktického testu.

b) profilová část

Profilová část vychází ze školního vzdělávacího programu. Každý žák má možnost vybrat si z nabídky předmětů tak, aby odpovídala jeho studijnímu zaměření (profilaci). Skládá se:

 • ze 2 povinných zkoušek
 • z možnosti konat až 2 nepovinné zkoušky

Profilové zkoušky se budou konat formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

 

Nabídka povinných i nepovinných zkoušek profilové části:

 • Základy společenských věd
 • Dějepis
 • Geografie a geologie
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • ITZ
 • Estetická výchova
 • Cizí jazyk si žák volí z nabídky: anglický, francouzský, německý, španělský a ruský.
  Pokud si ve společné části zvolil matematiku, volí si jako jeden z předmětů profilové části povinně jeden cizí jazyk. Pokud si ve společné části zkoušky zvolil žák cizí jazyk, může si v profilové části zvolit pouze jiný cizí jazyk než ve společné části.

 

Rožnov pod Radhoštěm 29. září 2018

 

RNDr. Alena Gallová
ředitelka školy