Kroužky

VOLNÝ ČAS – KROUŽKY

Ve škole mohou dále žáci navštěvovat různé kroužky a zdokonalovat
se ve svých dovednostech. Nabídka se každoročně obměňuje,
z tradičně nabízených je možno vybrat si například:

programátorský a tvorba www stránek
psaní na počítači (ZAV)
sportovní míčové hry
cizí jazyky
matematický Klokan, Pythagorejci
filmový klub
počítačová grafika
střih zvuku a videa
…a další podle aktuálního zájmu