Úřední deska

23. 10.
2017
Vyhlášení voleb z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků do Školské rady při Gymnáziu Rožnov pod Radhoštěm

V souladu s Volebním řádem Školské rady při základní, střední a vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Zlínským kraje, schváleným usnesením Rady Zlínského kraje č. 0211/R07/12 ze dne 5.3. 2012 hlava II, odstavec 2, vyhlašuji volby zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků do Školské rady při Gymnáziu Rožnov pod Radhoštěm na volební období od 1.1.2018 Termín voleb: zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci 15. listopadu 2017 od 15,30 hod. (informace o studiu žáků). Zletilí žáci mohou využít téhož dne i hlavní přestávky 9,40 – 9,55 Místo konání: vestibul gymnázia Návrh kandidátů je možno podávat do  Číst dále →

18. 10.
2017
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín IČ: 71009221, tel. 577006711, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz ve Vsetíně dne 18. 10. 2017 Informace – výskyt invazivního meningokokového onemocnění u studentky Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 1725, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Vážení studenti, Ve škole, kde studujete, se vyskytlo u jedné studentky onemocnění meningokokovou meningitidou (zánět mozkových blan vyvolaný meningokokem). Nemocná studentka byla ve škole naposledy v pátek dne 6. 10. 2017. První příznaky se projevily až dne 16. 10. 2017. Vzhledem k tomu, že inkubační doba onemocnění je nejčastěji 3-4 dny, k nákaze  Číst dále →

10. 7.
2017
Úřední hodiny v kanceláři školy v období letních prázdnin do 25. 8.

pondělí, středa dopoledne 8 -11 hod. odpoledne 12 – 13 hod.

Mimo úřední hodiny po předchozí telefonické domluvě.

Průkazky na dojíždění a potvrzení o studiu si mohou žáci vyřizovat až v týdnu od 28. 8. – úřední hodiny 7.00 – 14.30 hod.

27. 4.
2017
Volný den

Vyhlašuji “volný den” pro žáky a žákyně Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm z organizačních důvodů (písemné zkoušky společné části státní maturitní zkoušky) ve dnech:

  • 2. května 2017 (třídy 3.A, 7.A8)
  • 3. května 2017 (třídy 1.A, 1.B, 5.A8, 2.A, 2.B, 6.A8)

v souladu § 2 odst. 5 vyhlášky č.16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

RNDr. Alena Gallová
Rožnov pod Radhoštěm 27. 4.2017

22. 3.
2017
“Volný den”

vyhlašuji “volný den” pro žáky a žákyně Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm z organizačních důvodů (konání jednotné zkoušky přijímacího řízení) ve dnech:

  • 12. dubna 2017 (třídy – 2.A, 2.B, 6.A8, 1.A, 1.B, 5.A8)
  • 18. dubna 2017 (třídy – 2.A, 2.B, 6.A8, 3.A, 3.B)
  • 19. dubna 2017 (třídy – 3.A, 3.B, 7.A8, 1.A, 1.B)
  • 20. dubna 2017 (třídy – 7.A8, 5.A8),

dle §2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů a § 24 odst. 2 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

RNDr. Alena Gallová, ředitelka školy
Rožnov pod Radhoštěm 21. března 2017

8. 2.
2017
Mimořádná změna – pátek 10. 2. 2017

V pátek 10.2.2017 bude probíhat akutní oprava vodovodního potrubí v blízkosti školy.
Z tohoto důvodu žákům začíná výuka v pátek až třetí hodinou.

31. 1.
2017
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Ředitelka školy, jehož činnost vykonává Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, stanovuje v souladu s §60 odst. 1 až 5, §60a – 60g a §61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 178/2016Sb.) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, tato kritéria přijímacího řízení: (Pokračování textu…)

28. 11.
2016
Základní informace o přijímacích zkouškách pro školní rok 2017/18

Přehled nabízených oborů a předpokládaný počet přijímaných žáků do prvních ročníků pro školní rok 2017/18:

Gymnázium – délka studia 4 roky (79-41-K /41) – 60 žáků
Gymnázium – délka studia 8 let (79-41- K/81) – 28 žáků

V přijímacím řízení všichni uchazeči vykonají jednotnou zkoušku, která proběhne formou písemných testů z Českého jazyka a literatury, Matematiky a její aplikace.
Jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení ve dvou termínech. Do celkového hodnocení uchazeče se započítá lepší výsledek dílčí zkoušky.

Jednotné testy proběhnou:

studijní cyklus 1. řádný termín 2. řádný termín 1. náhrad. termín 2. náhrad. termín
osmiletý 18. 4. 2017 20. 4. 2017 11. 5. 2017 12. 5. 2017
čtyřletý 12. 4. 2017 19. 4. 2017 11. 5. 2017 12. 5. 2017

Bližší informace k podobě a podmínkám přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů najdete na stránkách www.cermat.cz

Termín odevzdání přihlášky řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení je do 1. března 2017.

16. 11.
2016
“Volný den”

18. listopadu 2016 vyhlašuji žákům Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm “volný den”

dle §2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů a § 24 odst. 2 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, z technických důvodů.

RNDr. Alena Gallová, ředitelka školy
Rožnov pod Radhoštěm 17. října 2016

1. 7.
2016
ÚŘEDNÍ HODINY O PRÁZDNINÁCH

KANCELÁŘ ŠKOLY

Od 7. 7. do 26. 8. 2016 platí v kanceláři školy tyto úřední hodiny:

pondělí, středa 8 – 11 hod.
13 – 14 hod.

V jiných termínech po předchozí domluvě.
Telefon: 571 685 061, 571 685 060, email: gymroznov@gymroznov.cz.

Průkazky na dojíždění a potvrzení o studiu na nový školní rok se budou potvrzovat až od 29. 8.

KANCELÁŘ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Záležitosti týkající se stravování je možné vyřídit v kanceláři školní jídelny od 22. 8. 2016

v pracovních dnech 8 – 11 hod. a 13 – 14 hod.

21. 4.
2016
Volný den

v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č.16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

uděluji volný den 3. května 2016 žákům tříd 2.A, 2.B, 6.A8, 1.A, 1.B, 5.A8 a 4. května 2016 žákům tříd 3.A, 3.B a 7.A8 z organizačních důvodů (konání písemné společné části maturitní zkoušky).

RNDr. Alena Gallová

Ředitelka školy

1. 4.
2016
Volný den – organizační důvody

Uděluji  volný den dle §2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 24, odst. 2 zákona  č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
15. dubna  2016  žákům tříd 1.A, 1.B, 5.A8, 2.A, 2.B, 6.A8
a 18. dubna 2016  žákům tříd 3.A, 3.B a 7.A8 z organizačních důvodů (konání přijímacích zkoušek v rámci pokusného ověřování organizace přijímacího řízení).

RNDr. Alena Gallová

1. 7.
2015
Úřední hodiny kanceláře školy v době letních prázdnin:

Červenec, srpen: pondělí, středa 8 – 11 hod. 12 – 14 hod.
Ve dnech 20. – 24. 7. bude kancelář uzavřena.
V jinou dobu po předchozí telefonické domluvě.

Průkazky na dopravu a potvrzení o studiu vztahující se ke školnímu roku 2015/2016 se budou vydávat od 24. 8.

2. 5.
2015
ZMĚNA V ÚHRADÁCH STRAVNÉHO OD 1. 9. 2015

Počínaje školním rokem 2015/2016 dochází ke změně v úhradě stravného. Stravné bude nově hrazeno měsíčně dopředu, tzn., že na začátku měsíce, ve kterém se strávník stravuje, má uhrazenu zálohu.
První platba zálohy na stravné bude z účtu strávníka provedena v měsíci srpnu na stravovací období září. Vyúčtování záloh se provádí měsíčně pozadu. V červnu již nebude provedena žádná platba, v měsíci červenci pak budou vráceny přeplatky za červen.

V Rožnově p. R., 2. 5. 2015

21. 4.
2015
INFORMACE PRO ŽÁKY NASTUPUJÍCÍ DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ

Ve školní jídelně se vaří dva druhy jídel. Obě jídla jsou k dnešnímu datu ve stejné cenové relaci tj. 27 Kč/porce pro žáky 15 let a starší, a 25 Kč/porce pro žáky 11 – 14 let. Cena je platná, pokud nedojde k podstatné změně ceny potravin a jiných vstupů. O její případné změně jsou strávníci informováni s dostatečným předstihem. Platby za stravné se provádějí bezhotovostně – povolením inkasa z bankovního účtu nejlépe sporožirovým účtem České spořitelny nebo účtem u jiné banky. Platby musejí být připsány na náš účet nejpozději do 15. dne v měsíci. První záloha na stravné bude provedena  Číst dále →

14. 4.
2015
Termíny jednotných testů

Jednotné testy v rámci pilotního ověřování organizace přijímacího řízení proběhnou: ve středu 15. dubna 2015 pro čtyřleté studium a ve čtvrtek 16. dubna 2015 pro osmileté studium.

2. 4.
2015
Rozpis volných dnů během přijímacího řízení

Uděluji volný den dle §2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 15. dubna 2015 žákům tříd 2.A, 2.B, 6.A8, 3.A, 3.B, 7.A8 a 16.dubna 2015 žákům tříd 1.A, 1.B a 5.A8 z organizačních důvodů (konání pilotního ověřování organizace přijímacího řízení).

RNDr. Alena Gallová
ředitelka školy

2. 11.
2014
Volby do Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm

Vyhlašuji volby do školské rady na volební období od 1. 1. 2015. Volby proběhnou ve čtvrtek 20. 11. 2014 v době od 15,30 do 17 hod (třídní schůzky a konzultace).
Za jejich průběh odpovídá volebním komise, kterou ustanovuji ve složení:

  • Mgr. Petr Solanský – předseda (psolansky@gymroznov.cz)
  • Mgr. Jaroslav Knesl (jknesl@gymroznov.cz)
  • Mgr. Jaroslava Dlabajová (jdlabajova@gymroznov.cz)
Oprávnění voliči (zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci) mohou podávat volební komisi do 18. 11. 2014 návrhy kandidátů, součástí návrhu musí být písemný souhlas s kandidaturou (vzor-sr.pdf).

Podrobnější informace najdete ve volebním řádu školské rady vydaného Radou Zlínského kraje (zlin-sr.pdf).

RNDr. Alena Gallová, ředitelka školy