Úřední deska

ÚŘEDNÍ HODINY V KANCELÁŘI ŠKOLY 2. 7. – 24. 8.

Pondělí a středa v době 8 – 11 hod. a 12 – 13 hod. Ostatní dny po telefonické domluvě. Průkazky na slevu na jízdné a jiná potvrzení se budou žákům vydávat od 24. 8.

Prázdninové omezení provozu – Bakaláři a intranet

Z důvodu oprav elektroinstalace (včetně serverovny) a aktualizací hlavních systémů bude v průběhu července a srpna 2018 dostupnost Bakalářů a školních intranetových aplikací omezená, případně nebudou služby – v řádu dnů – dostupné vůbec.

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení a informace o termínech konání přijímací zkoušky ke vzdělávání ve střední škole v přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019 naleznete v přiloženém souboru. Vyhlášení přijímacího řízení 2018/2019 Kritéria přijímacího řízení

Základní informace o přijímacích zkouškách pro školní rok 2018/19

Přehled nabízených oborů a předpokládaný počet přijímaných žáků do prvních ročníků pro školní rok 2018/19: Gymnázium – délka studia 4 roky ( 79-41-K /41) – 60 žáků Gymnázium – délka studia 8 let ( 79-41- K/81) – 28 žáků

VOLBY do Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm

středa 15. 11. 2017 zletilí studenti – o velké přestávce rodiče – 15.30 – 17.00 – volební lístky si můžete vyzvednout a zároveň odvolit před kabinetem zástupce ředitele školy (ve druhém podlaží) Kandidáti navržení do Školské rady Gymnázia Rožnov pod … Celý příspěvek

Vyhlášení voleb z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků do Školské rady při Gymnáziu Rožnov pod Radhoštěm

V souladu s Volebním řádem Školské rady při základní, střední a vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Zlínským kraje, schváleným usnesením Rady Zlínského kraje č. 0211/R07/12 ze dne 5.3. 2012 hlava II, odstavec 2, vyhlašuji volby zákonných … Celý příspěvek

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín IČ: 71009221, tel. 577006711, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz ve Vsetíně dne 18. 10. 2017 Informace – výskyt invazivního meningokokového onemocnění u studentky Gymnázia Rožnov … Celý příspěvek

Úřední hodiny v kanceláři školy v období letních prázdnin do 25. 8.

pondělí, středa dopoledne 8 -11 hod. odpoledne 12 – 13 hod. Mimo úřední hodiny po předchozí telefonické domluvě. Průkazky na dojíždění a potvrzení o studiu si mohou žáci vyřizovat až v týdnu od 28. 8. – úřední hodiny 7.00 – 14.30 … Celý příspěvek

Matematika +

Naše škola je spádovou školou pro zkoušku Matematika+, která se koná v pátek 5. května 2017. Žáci přijdou do učebny nejpozději v 8:40, proběhne kontrola povolených pomůcek. Vezměte si s sebou OBČANSKÝ PRŮKAZ. Přejeme Vám úspěšné složení zkoušky.

Volný den

Vyhlašuji „volný den“ pro žáky a žákyně Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm z organizačních důvodů (písemné zkoušky společné části státní maturitní zkoušky) ve dnech: 2. května 2017 (třídy 3.A, 7.A8) 3. května 2017 (třídy 1.A, 1.B, 5.A8, 2.A, 2.B, 6.A8) v … Celý příspěvek