Uchazeč

5. 1.
2023
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, stanovuje v souladu s §60 odst. 1 až 5, §60a – 60g a §61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 178/2016Sb.) a v souladu s vyhláškou  č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách: (Pokračování textu…)

5. 1.
2023
Základní informace o přijímacích zkouškách pro školní rok 2023/24

Přehled nabízených oborů a předpokládaný počet přijímaných žáků do prvních ročníků pro školní rok 2022/23:

Gymnázium – délka studia 4 roky ( 79-41-K /41) – 56 žáků

Gymnázium – délka studia 8 let ( 79-41- K/81) – 30 žáků

(Pokračování textu…)

22. 12.
2022
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Uchazečům o čtyřleté studium nabízíme možnost rozšíření přijímacích zkoušek nanečisto o přípravný kurz, který bude zaměřen na procvičování problematických úloh.

Nabízíme možnost volby ze dvou termínů a to buď úterního, nebo pátečního. Zvolený termín bude uskutečněn ve dvou lekcích. (Pokračování textu…)

1. 12.
2022
Přijímací zkoušky nanečisto 2023

Pro zkvalitnění přípravy uchazečů o studium na naší škole pro příští školní rok nabízíme přijímací zkoušky nanečisto a to jak pro uchazeče o čtyřleté, tak osmileté studium.

Hlavním cílem přijímacích zkoušek nanečisto je nejen simulovat průběh skutečných přijímacích zkoušek, ale i získat okamžitou zpětnou vazbu k řešení úloh. (Pokračování textu…)