Suplování

Suplování:   Pondělí 18.6.2018

datum výpisu: 18.6.2018 (11:11)

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Bajerová Jana - .. .. .. .. .. Hl - - -
Děcká Hana   - .. ..            
Ehl Richard   - - -            
Gardašová Olga   .. - ..            
Janíček Jakub - - - .. Pe .. .. - .. -
Kolářová Iva - - .. .. My - - De .. -
Marek Jan - .. .. - - - .. .. .. -
Mlnařík Jiří   - - ..            
Oslancová Jana - - - - - - - - - -
Solanský Petr   .. .. .. - Koř .. .. ..  
Turzová Kateřina - .. .. .. .. .. - .. - -

Změny v rozvrzích tříd:

1.A 1.hod CJ     odpadá   (Ba)
  2.hod NJ NJ (J1) změna Petersová Yveta  
  3.hod Fy   (V6) přesun << Polách Čeněk z 19.6. (Út) 8.hod
  3.hod Ch     odpadá   (Jan)
  4.hod TV Chl (T1) spojí Petersová Yveta (Jan)
  4.hod TV Dív (T1) změna Petersová Yveta  
  6.hod Fy S2   odpadá   (Pch)
  6.hod M S1   odpadá   (Tk)
  7.hod Fy S1   odpadá   (Pch)
  7.hod M S2   odpadá   (Tk)
1.A8 4.hod CJ   (S3) supluje Mynář Ivan (Ko)
  6.hod OV   (V2) změna Střílková Lucie  
 

1.- 3. hod TH

1.B 1.hod M   (Bi) změna Zakopalová Eva  
  2.hod D   (Ch) přesun << Rudněvová Helena z 8.hod
  2.hod CJ     odpadá   (Ko)
  3.hod Bi   (Bi) přesun << Zetochová Lenka z 19.6. (Út) 6.hod
  3.hod Geol     odpadá   (So)
  7.hod TV Dív   odpadá   (Br)
  7.hod TV Chl   odpadá   (So)
  8.hod D     přesun >>   na 2.hod
2.A

0.- 9. hod Exkurze - výlet

2.A8

1.- 3. hod TH

2.B 2.hod M   (Fy) změna Zakopalová Eva  
  4.hod CJ   (V2) přesun << Halaštová Kateřina z 7.hod
  4.hod HV HV   odpadá   (Tu)
  4.hod VV VV   odpadá   (Ba)
  5.hod Bi   (Bi) přesun << Zetochová Lenka z 8.hod
  5.hod HV HV   odpadá   (Tu)
  5.hod VV VV   odpadá   (Ba)
  7.hod CJ     přesun >>   na 4.hod
  8.hod Bi     přesun >>   na 5.hod
3.A8 5.hod AJ AJ2 (J1) změna Jurajdová Šárka  
  7.hod D     odpadá   (Ru)
  8.hod Ch     odpadá   (Jan)
 

1.- 3. hod TH

4.A8 6.hod Ch     odpadá   (Jan)
 

1.- 3. hod TH

5.A8 1.hod CJ     odpadá   (Tu)
  2.hod M   (Bi) změna Němec Jakub  
  3.hod ŠJ ŚJ (LFy) přesun << Jakub Mendoza Cira Marina z 6.hod
  3.hod NJ NJ (LBi) přesun << Petersová Yveta z 6.hod
  3.hod IVT     odpadá   (Ml)
  5.hod D   (V2) přesun << Němec Jakub z 19.6. (Út) 8.hod
  5.hod TV Dív   odpadá   (Jan)
  6.hod ŠJ ŚJ   přesun >>   na 3.hod
  6.hod NJ NJ   přesun >>   na 3.hod
  7.hod TV Chl   odpadá   (So)
  8.hod Geol     odpadá   (Ehl)
6.A8 1.hod ŠJ ŠJ (V4) změna Jakub Mendoza Cira Marina  
  2.hod M   (V7) přesun << Tkadlec Tomáš z 3.hod
  2.hod CJ     odpadá   (Tu)
  3.hod Fy   (V7) přesun << Zakopalová Eva z 8.hod
  3.hod M     přesun >>   na 2.hod
  4.hod Ch   (Fy) přesun << Zetochová Lenka z 20.6. (St) 8.hod
  4.hod VV VV   přesun >>   na 6.hod
  4.hod HV HV   odpadá   (Tu)
  5.hod VV VV (V5) změna Děcká Hana  
  5.hod HV HV   odpadá   (Tu)
  6.hod VV VV (V4) přesun << Děcká Hana z 4.hod
  6.hod Bi     odpadá   (Ma)
  8.hod Fy     přesun >>   na 3.hod

Pedagogický dohled u třídy:
1.A8, 1.- 3. hod - Gardašová Olga
2.A, 0.- 9. hod - Bajerová Jana
2.A8, 1.- 3. hod - Děcká Hana
3.A8, 1.- 3. hod - Mlnařík Jiří
4.A8, 1.- 3. hod - Ehl Richard

 

 

Suplování:   Úterý 19.6.2018

datum výpisu: 18.6.2018 (11:11)

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Bajerová Jana - .. .. - - .. - .. - -
Děcká Hana   - - - - - ..      
Ehl Richard   ..                
Gardašová Olga   - Něm              
Jakub Mendoza Cira Marina - .. - - - .. - .. - -
Janíček Jakub - .. .. .. - - - .. .. -
Kolářová Iva - .. .. .. .. - .... - .. -
Marek Jan - .. .. - .. - Koř .. .. -
Mlnařík Jiří   -                
Oslancová Jana - - - - - - - - - -
Solanský Petr   .. .. - .. .. - Ru ..  
Turzová Kateřina - .. .. .. - - .. .. - -

Změny v rozvrzích tříd:

1.A 1.hod AJ AJ1   odpadá   (Ci)
  2.hod Bi   (Bi) supluje Němec Jakub (Gd)
  6.hod HV HV   odpadá   (Tu)
  6.hod VV VV   odpadá   (Dě)
  7.hod HV HV   odpadá   (Tu)
  7.hod VV VV   odpadá   (Dě)
  8.hod Fy     přesun >>   na 18.6. (Po) 3.hod
1.A8 6.hod TV Chl   odpadá   (Kl)
 

1., 2. hod TH

1.B 1.hod Fy     přesun >>   na 4.hod
  4.hod Fy   (V4) přesun << Polách Čeněk z 1.hod
  4.hod CJ     odpadá   (Ko)
  5.hod Geol     odpadá   (So)
  6.hod Bi     přesun >>   na 18.6. (Po) 3.hod
2.A

0.- 9. hod Exkurze - výlet

2.A8 7.hod TV Dív   odpadá   (Pe)
 

1. hod TH

 

2.- 6. hod Akce třídy

2.B 1.hod Geol     odpadá   (So)
  2.hod AJ AJ2 (M2) změna Brodová Magda  
  5.hod TV Chl   odpadá   (Pch)
  6.hod NJ NJ   odpadá   (Chý)
  6.hod ŠJ ŠJ   odpadá   (St)
  7.hod TV Dív   odpadá   (Koř)
  8.hod D     odpadá   (Ko)
3.A8 2.hod M   (V2) změna Mlnařík Jiří  
  4.hod Z   (V5) změna Gardašová Olga  
  6.hod AJ AJ2   odpadá   (Ju)
  6.hod AJ AJ1   odpadá   (Hl)
  7.hod Ch S1   odpadá   (Jan)
  8.hod Ch S2   odpadá   (Jan)
 

1. hod TH

4.A8 2.hod IVT   (VT1) přesun << Kolář Vladimír z 5.hod
  2.hod AJ AJ1   přesun >>   na 3.hod
  2.hod AJ AJ2   přesun >>   na 3.hod
  3.hod AJ AJ1 (J1) přesun << Daehne Aleš z 2.hod
  3.hod AJ AJ2 (J2) přesun << Hlaváčová Šárka z 2.hod
  3.hod CJ     odpadá   (Tu)
  5.hod IVT     přesun >>   na 2.hod
  6.hod Fy S1   odpadá   (Tr)
  6.hod Bi S2   odpadá   (Mal)
  8.hod D     přesun >>   na 20.6. (St) 1.hod
 

1. hod TH

5.A8 1.hod AJ AJ2 (J1) změna Dlabajová Jaroslava  
  2.hod Fy   (V6) přesun << Polách Čeněk z 7.hod
  2.hod CJ     odpadá   (Tu)
  5.hod IVT   (VT1) přesun << Mlnařík Jiří z 6.hod
  6.hod IVT     přesun >>   na 5.hod
  7.hod Fy     přesun >>   na 2.hod
  8.hod D     přesun >>   na 18.6. (Po) 5.hod
6.A8 1.hod CJ     odpadá   (Tu)
  2.hod M   (V3) přesun << Tkadlec Tomáš z 22.6. (Pá) 5.hod
  2.hod TV Chl   odpadá   (So)
  2.hod TV Dív   odpadá   (Jan)
  5.hod NJ NJ   odpadá   (Pe)
  5.hod ŠJ ŠJ   odpadá   (Ci)
  7.hod Bi S2   odpadá   (Ma)
  8.hod Bi S1   odpadá   (Ma)

Pedagogický dohled u třídy:
1.A8, 1., 2. hod - Gardašová Olga
2.A, 0.- 9. hod - Bajerová Jana
2.A8, 1. hod - Děcká Hana
2.A8, 2.- 6. hod - Děcká Hana
3.A8, 1. hod - Mlnařík Jiří
4.A8, 1. hod - Ehl Richard

 

 

Suplování:   Středa 20.6.2018

datum výpisu: 18.6.2018 (11:11)

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Brodová Magda - .. Ru St .. - - .. .. -
Děcká Hana         .. - -      
Gardašová Olga         .. - ..      
Chýlková Renáta - - St .. - - .. .. - -
Jakub Mendoza Cira Marina - - .. .. Dc - - Něm .. -
Janíček Jakub - .. - .. .. .. .. - .. -
Zetochová Lenka       Něm Něm .. ..      
Marek Jan - .. .. - - .. .. .. .. -
Mlnařík Jiří         - .. -      
Malík Filip - .. .. Něm Něm - - .. - -
Oslancová Jana - - - - - - - - - -
Petersová Yveta - .. .. - .. - - - - -
Solanský Petr   .. - - - .. - .. ..  
Turzová Kateřina - .. - Ba .. - - .. .. -

Změny v rozvrzích tříd:

1.A 1.hod NJ NJ   odpadá   (Pe)
  4.hod AJ AJ2 (V4) změna Děcká Kateřina  
  4.hod AJ AJ1 (V4) spojí Děcká Kateřina (Ci)
  5.hod CJ     odpadá   (Ba)
  6.hod Geol     odpadá   (Gd)
  8.hod Ch     odpadá   (Jan)
1.A8 1.hod CJ   (V2) změna Kolářová Iva  
 

4.- 6. hod TH

1.B 1.hod Ch     odpadá   (Jan)
  4.hod M S1 (Ch) změna Zakopalová Eva  
  5.hod CJ     odpadá   (Ko)
  7.hod NJ NJ   odpadá   (Br)
  7.hod RJ RJ   odpadá   (Ru)
  8.hod TV Dív   odpadá   (Br)
  8.hod TV Chl   odpadá   (So)
2.A 1.hod CJ   (V4) změna Bajerová Jana  
  2.hod FJ FJ (V2) změna Střílková Lucie  
  2.hod NJ NJ (V2) spojí Střílková Lucie (Chý)
  3.hod M S2 (Bi) supluje Němec Jakub (Ze)
  3.hod M S1 (Bi) spojí Němec Jakub (Mal)
  4.hod M S1 (Bi) supluje Němec Jakub (Ze)
  4.hod M S2 (Bi) spojí Němec Jakub (Mal)
  6.hod M     odpadá   (Něm)
  7.hod AJ AJ2   odpadá   (Ju)
  7.hod AJ AJ1   odpadá   (Db)
  8.hod Fy     odpadá   (Pch)
2.A8 2.hod CJ   (Ch) změna Bajerová Jana  
 

4.- 6. hod TH

2.B 1.hod AJ AJ2   odpadá   (Br)
  3.hod ZSV   (V3) přesun << Mynář Ivan z 8.hod
  3.hod CJ     přesun >>   na 4.hod
  4.hod CJ   (V6) přesun << Halaštová Kateřina z 3.hod
  4.hod Ch     odpadá   (Jan)
  5.hod Ch S1   odpadá   (Jan)
  5.hod Bi S2   odpadá   (Ze)
  6.hod Ch S2   odpadá   (Jan)
  6.hod Bi S1   odpadá   (Ze)
  8.hod ZSV     přesun >>   na 3.hod
3.A8 3.hod Z   (S3) změna Gardašová Olga  
  8.hod M     odpadá   (Ml)
 

4.- 6. hod TH

4.A8 1.hod D   (V5) přesun << Ehl Richard z 19.6. (Út) 8.hod
  1.hod CJ     odpadá   (Tu)
  3.hod Fy   (Fy) přesun << Trinkewitzová Kamila z 6.hod
  3.hod Ch     odpadá   (Jan)
  6.hod Fy     přesun >>   na 3.hod
  7.hod VV VV   odpadá   (Dě)
  7.hod HV HV   odpadá   (Tu)
  8.hod VV VV   odpadá   (Dě)
  8.hod HV HV   odpadá   (Tu)
5.A8

0.- 9. hod Exkurze - výlet

6.A8 3.hod CJ   (Ch) supluje Bajerová Jana (Tu)
  5.hod ZSV     odpadá   (My)
  6.hod Geol     odpadá   (Ma)
  8.hod Ch     přesun >>   na 18.6. (Po) 4.hod

Pedagogický dohled u třídy:
1.A8, 4.- 6. hod - Gardašová Olga
2.A8, 4.- 6. hod - Děcká Hana
3.A8, 4.- 6. hod - Mlnařík Jiří
5.A8, 0.- 9. hod - Turzová Kateřina

 

Zpracováno v systému Bakaláři