Suplování

Suplování:   Čtvrtek 16.11.2017

datum výpisu: 15.11.2017 (13:24)

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Brodová Magda (DVPP)                 ..  
Děcká Hana (Nem.) - - - Tu Tu Tu Tu - - -
Hlaváčová Šárka (DVPP)                 -  
Knesl Jaroslav (Akce)             - .. ..  
Kolářová Iva (Akce)               - ..  
Oslancová Jana (Akce) - Kl Ml .. - .. - - - -
Petersová Yveta (Akce) - - - Ru Ci - .. Ru .. -

Změny v rozvrzích tříd:

1.A 8.hod TV Dív   odpadá   (Pe)
1.A8 1.hod M S2 (LFy) supluje Kolář Vladimír (Os)
  2.hod M S1 (LFy) supluje Mlnařík Jiří (Os)
1.B 5.hod VV VV (Hv) spojí Turzová Kateřina (Dě)
  6.hod VV VV (Hv) spojí Turzová Kateřina (Dě)
  8.hod NJ NJ   odpadá   (Br)
2.A 3.hod VV VV (Hv) spojí Turzová Kateřina (Dě)
  4.hod VV VV (Hv) spojí Turzová Kateřina (Dě)
2.A8 3.hod Bi   (Fy) navíc Gardašová Olga  
  3.hod Fy     odpadá   (Os)
  6.hod TV Dív   odpadá   (Pe)
2.B 1.hod Geol   (Bi) přesun << Solanský Petr z 6.hod
  1.hod Bi     přesun >>   na 8.hod
  3.hod D   (V6) navíc Kolářová Iva  
  3.hod CJ     přesun >>   na 6.hod
  4.hod AJ AJ2 (Vv) změna Brodová Magda  
  6.hod CJ   (V6) přesun << Halaštová Kateřina z 3.hod
  6.hod Geol     přesun >>   na 1.hod
  8.hod Bi   (Bi) přesun << Zetochová Lenka z 1.hod
  8.hod D     odpadá   (Ko)
3.A 8.hod Ch     přesun >>   na 14.11. (Út) 7.hod
3.B 5.hod AJ AJ2 (M2) přesun << Daehne Aleš z 7.hod
  5.hod AJ AJ1   odpadá   (De)
  7.hod AJ AJ2   přesun >>   na 5.hod
  8.hod ZSV     přesun >>   na 15.11. (St) 5.hod
4.A 7.hod ZPŘ4 ZPŘ4   odpadá   (Kn)
  8.hod ZPŘ4 ZPŘ4   odpadá   (Kn)
4.A8 5.hod OV   (V3) přesun << Střílková Lucie z 7.hod
  5.hod Fy     odpadá   (Os)
  6.hod Bi S2 (LBi) navíc Malík Filip  
  7.hod OV     přesun >>   na 5.hod
4.B 7.hod ZPŘ4 ZPŘ4   odpadá   (Kn)
  8.hod ZPŘ4 ZPŘ4   odpadá   (Kn)
5.A8 4.hod Fy S1 (LFy) přesun << Polách Čeněk z 8.hod
  4.hod Ch S2 (LCh) přesun << Malík Filip z 8.hod
  4.hod M     přesun >>   na 15.11. (St) 7.hod
  5.hod Fy S2 (LFy) přesun << Polách Čeněk z 7.hod
  5.hod Ch S1 (LCh) přesun << Malík Filip z 7.hod
  6.hod Bi     přesun >>   na 15.11. (St) 5.hod
  7.hod Fy S2   přesun >>   na 5.hod
  7.hod Ch S1   přesun >>   na 5.hod
  8.hod Fy S1   přesun >>   na 4.hod
  8.hod Ch S2   přesun >>   na 4.hod
6.A8 1.hod ZSV   (V7) výměna << Mynář Ivan z 8.hod
  1.hod M     výměna >>   na 8.hod
  4.hod NJ NJ (V1) spojí Jakub Mendoza Cira Marina (Pe)
  4.hod ŠJ ŠJ (V1) změna Jakub Mendoza Cira Marina  
  8.hod M   (V7) výměna << Tkadlec Tomáš z 1.hod
  8.hod ZSV     výměna >>   na 1.hod
8.A8 3.hod NJ Nj (V1) spojí Rudněvová Helena (Pe)
  7.hod ZPŘ4 ZPŘ4   odpadá   (Kn)
  8.hod ZPŘ4 ZPŘ4   odpadá   (Kn)

 

 

Suplování:   Pondělí 20.11.2017

datum výpisu: 15.11.2017 (13:24)

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Brodová Magda (Akce) - - - Ru - - - .. .. -
Kolářová Iva (Lék.)   Os ..              

Změny v rozvrzích tříd:

1.A8 1.hod M   (S2) supluje Oslancová Jana (Ko)
1.B 2.hod D   (V5) přesun << Rudněvová Helena z 8.hod
  2.hod CJ     odpadá   (Ko)
  7.hod TV Dív   odpadá   (Br)
  8.hod D     přesun >>   na 2.hod
2.B 8.hod Bi     přesun >>   na 21.11. (Út) 4.hod
3.A 8.hod NJ NJ   odpadá   (Br)
3.A8 3.hod ŠJ ŠJ (LBi) změna Střílková Lucie  
3.B 3.hod NJ NJ (V1) spojí Rudněvová Helena (Br)
  3.hod RJ RJ (V1) změna Rudněvová Helena  
4.A8 0.hod Ch   (LCh) přesun << Janíček Jakub z 22.11. (St) 3.hod
  1.hod Ch   (LCh) výměna << Janíček Jakub z 6.hod
  1.hod M     výměna >>   na 6.hod
  6.hod M   (Fy) výměna << Kolář Vladimír z 1.hod
  6.hod Ch     výměna >>   na 1.hod
7.A8 4.hod CJ   (V5) výměna << Kolářová Iva z 22.11. (St) 4.hod
  4.hod D     výměna >>   na 22.11. (St) 4.hod

 

 

Suplování:   Úterý 21.11.2017

datum výpisu: 15.11.2017 (13:24)

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Dlabajová Jaroslava (Akce)         Ju Hl        
Gallová Alena (Akce) - - - - <> - - - - -
Knesl Jaroslav (Akce) - .. .. - - - <> - - -
Mlnařík Jiří (Akce) - - .. - Něm - .. - .. -
Solanský Petr (Akce) - .. Jan - .. .. - Pch .. -

Změny v rozvrzích tříd:

1.A 2.hod Fy   (Bi) výměna << Polách Čeněk z 22.11. (St) 2.hod
  2.hod Bi     výměna >>   na 22.11. (St) 2.hod
1.B 5.hod NJ NJ (J1) přesun << Brodová Magda z 23.11. (Čt) 8.hod
  5.hod RJ RJ (J2) přesun << Rudněvová Helena z 23.11. (Čt) 8.hod
  5.hod Geol     odpadá   (So)
2.A 3.hod CJ   (V1) výměna << Bajerová Jana z 23.11. (Čt) 2.hod
  3.hod FJ FJ   výměna >>   na 23.11. (Čt) 2.hod
  3.hod NJ NJ   výměna >>   na 23.11. (Čt) 2.hod
  4.hod AJ AJ1 (S1) spojí Jurajdová Šárka (Db)
2.B 1.hod CJ   (V3) přesun << Halaštová Kateřina z 4.hod
  1.hod Geol     odpadá   (So)
  4.hod Bi   (V6) přesun << Zetochová Lenka z 20.11. (Po) 8.hod
  4.hod CJ     přesun >>   na 1.hod
3.A 1.hod SvS SvSB   odpadá   (Kn)
  2.hod SvS SvSB   odpadá   (Kn)
  8.hod IVT VT1   odpadá   (Ml)
3.A8 1.hod D   (V4) přesun << Rudněvová Helena z 23.11. (Čt) 6.hod
  1.hod OV     přesun >>   na 2.hod
  2.hod OV   (V1) přesun << Střílková Lucie z 1.hod
  2.hod M     odpadá   (Ml)
3.B 1.hod SvS SvSB   odpadá   (Kn)
  2.hod SvS SvSB   odpadá   (Kn)
  7.hod ZSV   (V3) výměna << Chýlková Renáta z 8.hod
  7.hod CJ     výměna >>   na 8.hod
  8.hod CJ   (V7) výměna << Bajerová Jana z 7.hod
  8.hod ZSV     výměna >>   na 7.hod
4.A8 6.hod D   (V5) přesun << Ehl Richard z 8.hod
  6.hod Fy     přesun >>   na 22.11. (St) 3.hod
  8.hod D     přesun >>   na 6.hod
4.B 1.hod CJ     přesun >>   na 4.hod
  4.hod CJ   (Hv) přesun << Bajerová Jana z 1.hod
  4.hod Geop     odpadá   (So)
  5.hod AJ AJ2 (Fy) změna Hlaváčová Šárka  
  5.hod AJ AJ1 (Fy) spojí Hlaváčová Šárka (Db)
  6.hod CJ   (V3) výměna << Bajerová Jana z 22.11. (St) 3.hod
  6.hod ZSV     výměna >>   na 22.11. (St) 3.hod
  8.hod AJ AJ1 (J1) přesun << Dlabajová Jaroslava z 23.11. (Čt) 6.hod
  8.hod AJ AJ2 (J2) přesun << Hlaváčová Šárka z 23.11. (Čt) 6.hod
5.A8 5.hod D   (V2) přesun << Němec Jakub z 8.hod
  6.hod IVT     odpadá   (Ml)
  7.hod Fy     přesun >>   na 22.11. (St) 6.hod
  8.hod D     přesun >>   na 5.hod
6.A8 2.hod TV Dív (T1) změna Janíček Jakub  
  2.hod TV Chl (T1) spojí Janíček Jakub (So)
  4.hod IVT   (VT1) supluje Němec Jakub (Ml)
7.A8 1.hod SvS SvSB   odpadá   (Kn)
  2.hod SvS SvSB   odpadá   (Kn)
  4.hod Fy   (V3) výměna << Zakopalová Eva z 23.11. (Čt) 4.hod
  4.hod M     výměna >>   na 23.11. (Čt) 4.hod
  8.hod TV Chl   odpadá   (So)
8.A8 8.hod TV Chl   odpadá   (So)

 

Zpracováno v systému Bakaláři