Projekty

7. 1.
2022
Doučování žáků škol

Škola je zapojena do projektu: Doučování žáků škol

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Cílem programu je zajistit přednostní doučování dětem (žákům), kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.

Financováno Evropskou unií: Next Generation EU

 

12. 9.
2019
Projekt: OSOBNOSTNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ A ŽÁKŮ

Škola je zapojena do projektu Šablony II; Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Projekt: OSOBNOSTNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ A ŽÁKŮ Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností. V rámci projektu budou realizovány následující aktivity: Školní psycholog – personální podpora SŠ Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu ? školního psychologa středním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory /se speciálními vzdělávacími potřebami.  Číst dále →

9. 11.
2018
Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Zapojili jsme se do pětiletého projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Benefity pro naši školu Díky projektu bezplatně získáme: kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině  Číst dále →

10. 10.
2017
Projekt: Osobnostní a profesní rozvoj pedagogů

Škola je zapojena do projektu Šablony 2017; Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Projekt: OSOBNOSTNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT. V rámci projektu budou realizovány následující aktivity:  Školní psycholog – personální podpora SŠ Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu ? školního psychologa středním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory /se speciálními vzdělávacími potřebami. Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace  Číst dále →

19. 6.
2015
Zajištění jazykově vzdělávacího pobytu žáků v Anglii

Název veřejné zakázky: Zajištění jazykově vzdělávacího pobytu žáků v Anglii
Označení u zadavatele: 2015101S
Předmět veřejné zakázky: Služby
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

18. 11.
2014
Zkušenost výhodou ve Zlínském kraji

Škola je zapojena do projektu č. CZ.1.04/2.1.00/70.00040, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

28. 11.
2013
Výběrové řízení na dodávku ICT

Název veřejné zakázky: EU peníze středním školám – dodávka ICT
Označení u zadavatele: 2013102D
Předmět veřejné zakázky: dodávky
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu dle §18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.
Limit veřejné zakázky: malého rozsahu

19. 9.
2012
EU peníze středním školám

Škola je zapojena do projektu EU peníze středním školám Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Digitální učební materiály V rámci projektu zpracovalo Gymnázium Rožnov p.R. v rámci šablony III/2 DUMy pro: 1MZ – 1.sada – M – Sterometrie 1MZ – 2.sada – ČJ – Syntax 1MZ – 3.sada – AJ – Culture and Lifestyle 2MZ – 1.sada – VV a IVT – Design tužkou a ve 3D 2MZ – 2.sada – VV a IVT – Architektura tužkou a ve 3D 2MZ – 3.sada – Bi – Anatomie a morfologie rostlin 2MZ – 4.sada – ČJ – Morfologie 2MZ – 5.sada –  Číst dále →