Projekty

9. 10.
2022
Operační program Jan Amos Komenský

Naše škola se od 1. 9. 2022 zapojila do Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Jeho cílem je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech, která rozvíjí potenciál každého jednotlivce a povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel. Jan Amos Komenský patří k největším pansofistům a filozofům Evropy. Zdůrazňoval, že vzdělávání je nikdy nekončící proces a že je třeba se mu celoživotně věnovat. OP JAK z tohoto předpokladu vychází a klade důraz na nezbytnost nabytí kompetencí k celoživotnímu vzdělávání, díky kterým člověk dosáhne maximalizace svého potenciálu a dlouhodobé  Číst dále →

7. 1.
2022
Doučování žáků škol

Škola je zapojena do projektu: Doučování žáků škol

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Cílem programu je zajistit přednostní doučování dětem (žákům), kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.

Financováno Evropskou unií: Next Generation EU

 

12. 9.
2019
Projekt: OSOBNOSTNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ A ŽÁKŮ

Škola je zapojena do projektu Šablony II; Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Projekt: OSOBNOSTNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ A ŽÁKŮ Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností. V rámci projektu budou realizovány následující aktivity: Školní psycholog – personální podpora SŠ Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu ? školního psychologa středním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory /se speciálními vzdělávacími potřebami.  Číst dále →

9. 11.
2018
Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Zapojili jsme se do pětiletého projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Benefity pro naši školu Díky projektu bezplatně získáme: kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině  Číst dále →

10. 10.
2017
Projekt: Osobnostní a profesní rozvoj pedagogů

Škola je zapojena do projektu Šablony 2017; Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Projekt: OSOBNOSTNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT. V rámci projektu budou realizovány následující aktivity:  Školní psycholog – personální podpora SŠ Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu ? školního psychologa středním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory /se speciálními vzdělávacími potřebami. Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace  Číst dále →

19. 6.
2015
Zajištění jazykově vzdělávacího pobytu žáků v Anglii

Název veřejné zakázky: Zajištění jazykově vzdělávacího pobytu žáků v Anglii
Označení u zadavatele: 2015101S
Předmět veřejné zakázky: Služby
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

18. 11.
2014
Zkušenost výhodou ve Zlínském kraji

Škola je zapojena do projektu č. CZ.1.04/2.1.00/70.00040, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

28. 11.
2013
Výběrové řízení na dodávku ICT

Název veřejné zakázky: EU peníze středním školám – dodávka ICT
Označení u zadavatele: 2013102D
Předmět veřejné zakázky: dodávky
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu dle §18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.
Limit veřejné zakázky: malého rozsahu

19. 9.
2012
EU peníze středním školám

Škola je zapojena do projektu EU peníze středním školám Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Digitální učební materiály V rámci projektu zpracovalo Gymnázium Rožnov p.R. v rámci šablony III/2 DUMy pro: 1MZ – 1.sada – M – Sterometrie 1MZ – 2.sada – ČJ – Syntax 1MZ – 3.sada – AJ – Culture and Lifestyle 2MZ – 1.sada – VV a IVT – Design tužkou a ve 3D 2MZ – 2.sada – VV a IVT – Architektura tužkou a ve 3D 2MZ – 3.sada – Bi – Anatomie a morfologie rostlin 2MZ – 4.sada – ČJ – Morfologie 2MZ – 5.sada –  Číst dále →