Přijímací zkoušky

5. 1.
2023
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, stanovuje v souladu s §60 odst. 1 až 5, §60a – 60g a §61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 178/2016Sb.) a v souladu s vyhláškou  č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách: (Pokračování textu…)

5. 1.
2023
Základní informace o přijímacích zkouškách pro školní rok 2023/24

Přehled nabízených oborů a předpokládaný počet přijímaných žáků do prvních ročníků pro školní rok 2022/23:

Gymnázium – délka studia 4 roky ( 79-41-K /41) – 56 žáků

Gymnázium – délka studia 8 let ( 79-41- K/81) – 30 žáků

(Pokračování textu…)

22. 12.
2022
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Uchazečům o čtyřleté studium nabízíme možnost rozšíření přijímacích zkoušek nanečisto o přípravný kurz, který bude zaměřen na procvičování problematických úloh.

Nabízíme možnost volby ze dvou termínů a to buď úterního, nebo pátečního. Zvolený termín bude uskutečněn ve dvou lekcích. (Pokračování textu…)

1. 12.
2022
Přijímací zkoušky nanečisto 2023

Pro zkvalitnění přípravy uchazečů o studium na naší škole pro příští školní rok nabízíme přijímací zkoušky nanečisto a to jak pro uchazeče o čtyřleté, tak osmileté studium.

Hlavním cílem přijímacích zkoušek nanečisto je nejen simulovat průběh skutečných přijímacích zkoušek, ale i získat okamžitou zpětnou vazbu k řešení úloh. (Pokračování textu…)

13. 5.
2022
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 – 2. kolo

Ředitelka školy, jehož činnost vykonává Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, stanovuje v souladu s §60 odst. 1 až 5, §60a – 60g a §61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 178/2016Sb.) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách:

 A. Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole
oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

Do celkového hodnocení uchazeče se pro rozhodnutí o přijetí započítá lepší výsledek dílčí části jednotné zkoušky z 1. kola přijímacího řízení. (Pokračování textu…)

13. 5.
2022
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

do oboru 79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté  denní studium

 

Termín odevzdání přihlášek: 23. května 2022 

Termín vyhlášení výsledků: 24. května 2022

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v obou kolech řízení je 56, z toho ve 2. kole 6 uchazečů. (Pokračování textu…)

15. 2.
2022
Přijímací zkoušky nanečisto 2022

Vzhledem k aktuálním vládou schválených změnám je umožněna realizace akcí pořádaných pro veřejnost a tedy přijímacích zkoušek nanečisto prezenční formou. Přijímací zkoušky nanečisto se pří zachování hygienických opatření platných v době konání, uskuteční 11. 3. 2022.
Tyto zkoušky nanečisto škola organizuje pravidelně. Jejich hlavním cílem je maximálně věrně simulovat průběhu skutečných přijímacích zkoušek a připravit tak uchazeče nejen na samotný charakter testových úloh, ale i na reálné situace a problémy, kterým jsou uchazeči v průběhu ostrých testů vystaveni: stres, únava, rozvržení času apod.
V letošním roce využijeme zadání speciálně připravených našimi vyučujícími na základě testů z loňského roku.
K přijímacím zkouškám nanečisto se budou moci přihlásit uchazeči o studium na naší škole elektronicky na webových stránkách školy od 25. 2. 2022.

28. 1.
2022
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Ředitelka školy, jehož činnost vykonává Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, stanovuje v souladu s §60 odst. 1 až 5, §60a – 60g a §61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 178/2016Sb.) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách:  A. Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Testy jednotné  Číst dále →

24. 1.
2022
Přijímací řízení 2022 – základní informace

Přehled nabízených oborů a předpokládaný počet přijímaných žáků do prvních ročníků pro školní rok 2022/23:

Gymnázium – délka studia 4 roky ( 79-41-K /41) – 56 žáků

Gymnázium – délka studia 8 let ( 79-41- K/81) – 30 žáků

V přijímacím řízení všichni uchazeči vykonají jednotnou zkoušku, která proběhne formou písemných testů z Českého jazyka a literatury, Matematiky a její aplikace.

Jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení ve dvou termínech. Do celkového hodnocení uchazeče se započítá lepší výsledek dílčí zkoušky.

 

Jednotné testy proběhnou:

studijní cyklus 1. řádný termín 2. řádný termín 1. náhrad. termín 2. náhrad. termín
osmiletý 19. 4. 2022 20. 4. 2022 10. 5. 2022 11. 5. 2022
čtyřletý 12. 4. 2022 13. 4. 2022 10. 5. 2022 11. 5. 2022

 

Bližší informace k podobě a podmínkám přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů najdete na stránkách www.cermat.cz

Termín odevzdání přihlášky řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení je do 1. března 2022.