Přijímací zkoušky

Základní informace o přijímacích zkouškách pro školní rok 2018/19

Přehled nabízených oborů a předpokládaný počet přijímaných žáků do prvních ročníků pro školní rok 2018/19: Gymnázium – délka studia 4 roky ( 79-41-K /41) – 60 žáků Gymnázium – délka studia 8 let ( 79-41- K/81) – 28 žáků

Testování nanečisto

Přípravný kurz k jednotné zkoušce – testování „nanečisto“ Žákům 5. a 9. tříd, kteří si podají přihlášku ke studiu na naší škole, nabízíme možnost vyzkoušet si testování nanečisto. Získáte osobní zkušenost s prostředím školy a poznáte atmosféru přijímacího řízení. Testy budou z … Celý příspěvek

Pořadí uchazečů 1. kola přijímacího řízení po dodání výsledků náhradního termínu jednotného testování – čtyřleté studium

Stáhněte si v PDF: Pořadí uchazečů – 4_2017NT.pdf

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení pro osmileté studium Seznam přijatých uchazečů Pořadí uchazečů Výsledky přijímacího řízení pro čtyřleté studium Seznam přijatých uchazečů Pořadí uchazečů Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout osobně v úterý 2. 5. 2017 od 7.00 do 16.00 hodin v kanceláři školy. Nevyzvednutá rozhodnutí … Celý příspěvek

Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto 2017

Výsledková listina – osmileté studium Český jazyk Výsledky 8-leté studium – český jazyk Matematika Výsledky 8-leté studium – matematika Výsledková listina – čtyřleté studium Český jazyk Výsledky 4-leté studium – český jazyk Matematika Výsledky 4-leté studium – matematika

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Ředitelka školy, jehož činnost vykonává Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, stanovuje v souladu s §60 odst. 1 až 5, §60a – 60g a §61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění … Celý příspěvek

Základní informace o přijímacích zkouškách pro školní rok 2017/18

Přehled nabízených oborů a předpokládaný počet přijímaných žáků do prvních ročníků pro školní rok 2017/18: Gymnázium – délka studia 4 roky (79-41-K /41) – 60 žáků Gymnázium – délka studia 8 let (79-41- K/81) – 28 žáků V přijímacím řízení … Celý příspěvek