Přijímací zkoušky

Přípravný kurz k jednotné zkoušce – testování nanečisto

Žákům 5. a 9. tříd, kteří si podají přihlášku ke studiu na naší škole, nabízíme možnost vyzkoušet si testování nanečisto. Získáte osobní zkušenost s prostředím školy a poznáte atmosféru přijímacího řízení. Testy budou z matematiky a českého jazyka a literatury. Testování … Celý příspěvek

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018 -2019

Seznam přijatých uchazečů – čtyřleté studium Seznam přijatých uchazečů – osmileté studium Pořadí uchazečů – čtyřleté studium Pořadí uchazečů – osmileté studium

Informace k přijímacímu řízení

Rozhodnutí o přijetí bude uchazečům oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným identifikačním číslem na stránkách školy www.gymroznov.cz a na hlavních dveřích při vstupu do budovy školy – nejdříve v pátek 27. 4. 2018. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se … Celý příspěvek

Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto 2018

Výsledky 8-leté studium – matematika Výsledky 8-leté studium – český jazyk Výsledky 4-leté studium – matematika Výsledky 4-leté studium – český jazyk

Informace k organizaci přijímacích zkoušek nanečisto

Milí žáci 5. A 9. tříd a Vážení rodiče, přihlášených k testování nanečisto . Průběh testování nanečisto je organizován tak, aby co nejlépe simuloval průběh skutečných přijímacích zkoušek s opodstatněnými úpravami. Testy jsou sestaveny našimi vyučujícími na základě ilustračních testů zveřejněných společností … Celý příspěvek

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení a informace o termínech konání přijímací zkoušky ke vzdělávání ve střední škole v přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019 naleznete v přiloženém souboru. Vyhlášení přijímacího řízení 2018/2019 Kritéria přijímacího řízení

Základní informace o přijímacích zkouškách pro školní rok 2018/19

Přehled nabízených oborů a předpokládaný počet přijímaných žáků do prvních ročníků pro školní rok 2018/19: Gymnázium – délka studia 4 roky ( 79-41-K /41) – 60 žáků Gymnázium – délka studia 8 let ( 79-41- K/81) – 28 žáků

Testování nanečisto

Přípravný kurz k jednotné zkoušce – testování „nanečisto“ Žákům 5. a 9. tříd, kteří si podají přihlášku ke studiu na naší škole, nabízíme možnost vyzkoušet si testování nanečisto. Získáte osobní zkušenost s prostředím školy a poznáte atmosféru přijímacího řízení. Testy budou z … Celý příspěvek

Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto 2017

Výsledková listina – osmileté studium Český jazyk Výsledky 8-leté studium – český jazyk Matematika Výsledky 8-leté studium – matematika Výsledková listina – čtyřleté studium Český jazyk Výsledky 4-leté studium – český jazyk Matematika Výsledky 4-leté studium – matematika

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Ředitelka školy, jehož činnost vykonává Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, stanovuje v souladu s §60 odst. 1 až 5, §60a – 60g a §61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění … Celý příspěvek