Maturitní zkoušky

Termíny maturitní zkoušky

Didaktický test MA, AJ, FJ 1. červen Didaktický test ČJL, NJ, RJ, ŠJ 2. červen Didaktický test MA+ 3. červen Ústní část MZ 8.A8 10. – 15. 6. Ústní část MZ 4.A 10. – 15. 6. Ústní část MZ 4.B … Celý příspěvek

Rozpis ústní části maturitní zkoušky 2020 – Aktualizace

Rozpis ústní části MZ – žáci abecedně

Rozpis ústní části maturitní zkoušky 2019

Rozpisy ústní části MZ – žáci abecedně

Maturitní zkouška ve školním roce 2018-2019

Maturitní zkouška se uskuteční v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění … Celý příspěvek

On-line výběr literárních děl pro maturitní zkoušku 2019 / 2020

Pravidla pro sestavení vlastního seznamu literárních děl: Uchazeč si vybírá 20 literárních děl Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla Světová a česká literatura do konce 19. století min. 3 literární díla Světová literatura 20. … Celý příspěvek

Seznam literárních děl pro maturitní zkoušku z Českého jazyka a literatury

Seznam literárních děl pro maturitní zkoušku z Českého jazyka a literatury školní rok 2019/2020 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s katalogem požadavků stanovuji „Seznam literárních děl … Celý příspěvek

Ohlédnutí za maturitami 2018

Slavnostní předání maturitních vysvědčení

Vážení rodiče, dovote, abychom Vás pozvali na slavnostní předání maturitních vysvědčení, které se již tradičně uskuteční v prostorách obřadní síně Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm. Předání vysvědčení absolventům ze třídy 4.A: ve středu 23. 5. 2018 ve 14:45 Předání … Celý příspěvek

Rozpisy studentů u maturitní zkoušky

Rzpisy studentů u maturitní zkoušky

Maturitní zkouška ve školním roce 2017-2018

Maturitní zkouška se uskuteční v souladu s  zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění … Celý příspěvek