Maturitní zkoušky

9. 6.
2020
Maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021

Profilová část

Profilová část vychází ze školního vzdělávacího programu. Každý žák má možnost vybrat si z nabídky předmětů tak, aby odpovídala jeho studijnímu zaměření (profilaci). Skládá se:

 • z 2 povinných zkoušek
 • z možnosti konat až 2 nepovinné zkoušky

Profilové zkoušky se budou konat formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Nabídka povinných i nepovinných zkoušek profilové části:

 • Základy společenských věd
 • Dějepis
 • Geografie a geologie
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • ITZ
 • Estetická výchova
 • Cizí jazyk si žák volí z nabídky: anglický, francouzský, německý, španělský a ruský.
  Pokud si ve společné části zkoušky zvolil žák cizí jazyk, může si v profilové části zvolit pouze jiný cizí jazyk než ve společné části.

Rožnov pod Radhoštěm 2. června 2020

RNDr. Alena Gallová
ředitelka školy

14. 5.
2020
Termíny maturitní zkoušky

Didaktický test MA, AJ, FJ 1. červen
Didaktický test ČJL, NJ, RJ, ŠJ 2. červen
Didaktický test MA+ 3. červen
Ústní část MZ 8.A8 10. – 15. 6.
Ústní část MZ 4.A 10. – 15. 6.
Ústní část MZ 4.B 16. – 19. 6.

Podrobné informace najdete v přiloženém souboru.

Další infromace najdete na webových stránkách MŠMT.

5. 11.
2018
Maturitní zkouška ve školním roce 2018-2019

Maturitní zkouška se uskuteční v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. (Pokračování textu…)

13. 9.
2018
On-line výběr literárních děl pro maturitní zkoušku 2019 / 2020

Pravidla pro sestavení vlastního seznamu literárních děl:

Uchazeč si vybírá
20 literárních děl

Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla
Světová a česká literatura do konce 19. století min. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl

 

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

(Pokračování textu…)

12. 9.
2018
Seznam literárních děl pro maturitní zkoušku z Českého jazyka a literatury

Seznam literárních děl pro maturitní zkoušku z Českého jazyka a literatury
školní rok 2019/2020

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s katalogem požadavků stanovuji „Seznam literárních děl pro maturitní zkoušku z Českého jazyka a literatury školní rok 2019/2020“ a „Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce“. (Pokračování textu…)

31. 5.
2018
Ohlédnutí za maturitami 2018

16. 5.
2018
Slavnostní předání maturitních vysvědčení

Vážení rodiče, dovote, abychom Vás pozvali na slavnostní předání maturitních vysvědčení, které se již tradičně uskuteční v prostorách obřadní síně Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm.

Předání vysvědčení absolventům ze třídy 4.A: ve středu 23. 5. 2018 ve 14:45
Předání vysvědčení absolventům ze třídy 4.B: ve středu 30. 5. 2018 v 15:00
Předání vysvědčení absolventům ze třídy 8.A8: ve středu 30. 5. 2018 v 15:45

Všem studentům přejeme úspěšný maturitiní týden.

6. 11.
2017
Maturitní zkouška ve školním roce 2017-2018

Maturitní zkouška se uskuteční v souladu s  zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018 proběhnou podle následujícího modelu. ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST 2017/2018 2 povinné zkoušky: 1. Český jazyk 2. Cizí jazyk nebo matematika 2 povinné zkoušky až 2 nepovinné zkoušky až 2 nepovinné zkoušky a) společná část Povinné zkoušky: český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo matematika. Povinné zkoušky koná žák  z českého jazyka a literatury  Číst dále →

3. 10.
2017
On-line výběr literárních děl pro maturitní zkoušku 2017 / 2018

Pravidla pro sestavení vlastního seznamu literárních děl:

Uchazeč si vybírá
20 literárních děl

Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla
Světová a česká literatura do konce 19. století min. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl

 

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

(Pokračování textu…)

6. 6.
2017
Slavnostní předání maturitních vysvědčení

proběhlo ve čtvrtek 1. června 2016, jak se již stalo dobrou tradicí, v obřadním sále Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm za účasti pana starosty Ing. Radima Holiše a paní místostarostky Mgr. Kristýny Kosové.

28. 4.
2017
Matematika +

Naše škola je spádovou školou pro zkoušku Matematika+, která se koná v pátek 5. května 2017.

Žáci přijdou do učebny nejpozději v 8:40, proběhne kontrola povolených pomůcek.

Vezměte si s sebou OBČANSKÝ PRŮKAZ.

Přejeme Vám úspěšné složení zkoušky.

19. 4.
2017
Předběžný rozpis zkoušení

pro ústní část MZ 2017 naleznete zde (změny jsou vyhrazeny): rozpis-zkouseni-studenti

12. 10.
2016
Maturitní zkouška ve školním roce 2016-2017

Maturitní zkouška se uskuteční v souladu s  zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017 proběhnou podle následujícího modelu. ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST  2016/2017 2 povinné zkoušky: 1. Český jazyk 2. Cizí jazyk nebo matematika  2 povinné zkoušky až 2 nepovinné zkoušky až 2 nepovinné zkoušky a) společná část Povinné zkoušky: český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo matematika. Povinné zkoušky koná žák  z českého jazyka a literatury  Číst dále →