Důležitá sdělení

2. 11.
2014
Volby do Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm

Vyhlašuji volby do školské rady na volební období od 1. 1. 2015. Volby proběhnou ve čtvrtek 20. 11. 2014 v době od 15,30 do 17 hod (třídní schůzky a konzultace).
Za jejich průběh odpovídá volebním komise, kterou ustanovuji ve složení:

  • Mgr. Petr Solanský – předseda (psolansky@gymroznov.cz)
  • Mgr. Jaroslav Knesl (jknesl@gymroznov.cz)
  • Mgr. Jaroslava Dlabajová (jdlabajova@gymroznov.cz)
Oprávnění voliči (zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci) mohou podávat volební komisi do 18. 11. 2014 návrhy kandidátů, součástí návrhu musí být písemný souhlas s kandidaturou (vzor-sr.pdf).

Podrobnější informace najdete ve volebním řádu školské rady vydaného Radou Zlínského kraje (zlin-sr.pdf).

RNDr. Alena Gallová, ředitelka školy

24. 10.
2014
Testování Vektor 1 + Vektor 4

proběhne od 30. 10. do 7. 11. 2014 ve třídách 1. AB, 5. A8 a 4. AB, 8. A8. Žáci budou testováni z matematiky, českého jazyka, a obecných studijních předpokladů. Testování probíhá na začátku a na konci studia a poskytuje žákům i škole informace o výsledcích vzdělávání a relativním posunu znalostí a dovedností. (Pokračování textu…)

30. 6.
2014
Úřední hodiny v období letních prázdnin

  • kancelář školy: pondělí, středa 8 – 11 hod.     12 – 13 hod.
  • v jinou dobu po telefonické domluvě (tel.: 571 685 061).

Potvrzení vztahující se k novému školnímu roku 2014-2015 budou žákům vydávána od 25. srpna.
Jedná se např. o průkazy na dojíždění, sociální dávky, pro zdravotní pojišťovnu, různé slevy apod.

V týdnu 21. – 25.7. nebude z provozních důvodů kancelář školy v provozu.

20. 5.
2014
Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení najdete na webových stránkách školy v sekci studium – přijímací zkoušky.

2. 5.
2014
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Informace k vyhlášení druhého kola přijímacího řízení najdete v sekci Přijímací zkoušky.

24. 4.
2014
Výsledky přijímacího řízení

jsme zveřejnili dne 24. 4. 2014 ve 14:00 hod.

Najdete je na webových stránkách školy v sekci  studium – přijímací zkoušky.

V tištěné podobě jsou vyvěšeny ve vestibulu školy.

27. 1.
2014
Přijímací zkoušky pro školní rok 2014-2015

V sekci přijímací zkoušky se nacházejí aktuální informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2014-15.

30. 8.
2013
Organizace výuky 2. 9. 2013

V pondělí 2. 9. 2013 proběhnou v době od 8:00 do 9:40, ve všech třídách, 2 třídnické hodiny v učebnách dle rozpisu. Výjimkou jsou třídy 1.A a 1.B, které se účastní adaptačního kurzu. V tento den se obědy nevydávají.
V úterý 3. 9. proběhnou v době od 8:00 do 9:40, třídnické hodiny ve třídě 1.A8. V ostatních třídách proběhne výuka dle rozvrhu.

9. 7.
2013
Úřední hodiny – změna 22.7.

22.7. nebudou z provozních důvodů úřední hodiny.

1. 7.
2013
Úřední hodiny o prázdninách

Pondělí, středa 8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.00 hod.
Průkazky dojíždějícím žákům se budou potvrzovat až od 26. 8.

4. 6.
2013
Vaříme o prázdninách

V týdnu od 8.7. – 12.7.2013  vaříme obědy i pro cizí strávníky. Oběd: polévka / hlavní chod / salát-ovoce /nápoj bude stát 55,-Kč.

Pokud máte zájem, přihlaste se prosím na tel.571 685 053 u p.Neuwirthové do 24.6.2013.Platba bude provedena hotově v kanceláři školní jídelny do 25.6.2013

28. 11.
2012
Den otevřených dveří 2012

Navštivte nás v pátek 30.11.2012 od 8 do 16 hodin nebo v sobotu 1.12.2012 od 9 do 12 hodin.

Úprava výuky – 1. A8 – 4. A8 – 4 vyučovací hodiny, maturitní ročníky – 3 vyučovací hodiny, ostatní třídy – 5 vyučovacích hodin.