Důležitá sdělení

1. 2.
2018
Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení a informace o termínech konání přijímací zkoušky ke vzdělávání ve střední škole v přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019 naleznete v přiloženém souboru.

Vyhlášení přijímacího řízení 2018/2019

Kritéria přijímacího řízení

7. 1.
2018
Základní informace o přijímacích zkouškách pro školní rok 2018/19

Přehled nabízených oborů a předpokládaný počet přijímaných žáků do prvních ročníků pro školní rok 2018/19:

Gymnázium – délka studia 4 roky ( 79-41-K /41) – 60 žáků

Gymnázium – délka studia 8 let ( 79-41- K/81) – 28 žáků (Pokračování textu…)

8. 11.
2017
VOLBY do Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm

středa 15. 11. 2017

 • zletilí studenti – o velké přestávce
 • rodiče – 15.30 – 17.00

– volební lístky si můžete vyzvednout a zároveň odvolit před kabinetem zástupce ředitele školy (ve druhém podlaží)

Kandidáti navržení do Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm

 1. Gabriela Repáková , OSVČ , Rožnov p.R.
 2. Sabina Zemanová, účetní , Rožnov p.R.

Petr Solanský, předseda volební komise

23. 10.
2017
Vyhlášení voleb z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků do Školské rady při Gymnáziu Rožnov pod Radhoštěm

V souladu s Volebním řádem Školské rady při základní, střední a vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Zlínským kraje, schváleným usnesením Rady Zlínského kraje č. 0211/R07/12 ze dne 5.3. 2012 hlava II, odstavec 2, vyhlašuji volby zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků do Školské rady při Gymnáziu Rožnov pod Radhoštěm na volební období od 1.1.2018 Termín voleb: zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci 15. listopadu 2017 od 15,30 hod. (informace o studiu žáků). Zletilí žáci mohou využít téhož dne i hlavní přestávky 9,40 – 9,55 Místo konání: vestibul gymnázia Návrh kandidátů je možno podávat do  Číst dále →

18. 10.
2017
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín IČ: 71009221, tel. 577006711, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz ve Vsetíně dne 18. 10. 2017 Informace – výskyt invazivního meningokokového onemocnění u studentky Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 1725, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Vážení studenti, Ve škole, kde studujete, se vyskytlo u jedné studentky onemocnění meningokokovou meningitidou (zánět mozkových blan vyvolaný meningokokem). Nemocná studentka byla ve škole naposledy v pátek dne 6. 10. 2017. První příznaky se projevily až dne 16. 10. 2017. Vzhledem k tomu, že inkubační doba onemocnění je nejčastěji 3-4 dny, k nákaze  Číst dále →

26. 9.
2017
Změna pro uživatele Bakalářů

Od 26. 9. 2017 je nasazeno zabezpečené přihlášení do Bakalářů na adrese https://gymroznov.bakalari.cz. Důrazně doporučujeme přejít na zabezpečenou verzi v PC i mobilní verzi – v mobilní verzi je potřeba změnit URL školy v nastavení.

10. 7.
2017
Úřední hodiny v kanceláři školy v období letních prázdnin do 25. 8.

pondělí, středa dopoledne 8 -11 hod. odpoledne 12 – 13 hod.

Mimo úřední hodiny po předchozí telefonické domluvě.

Průkazky na dojíždění a potvrzení o studiu si mohou žáci vyřizovat až v týdnu od 28. 8. – úřední hodiny 7.00 – 14.30 hod.

27. 4.
2017
Volný den

Vyhlašuji „volný den“ pro žáky a žákyně Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm z organizačních důvodů (písemné zkoušky společné části státní maturitní zkoušky) ve dnech:

 • 2. května 2017 (třídy 3.A, 7.A8)
 • 3. května 2017 (třídy 1.A, 1.B, 5.A8, 2.A, 2.B, 6.A8)

v souladu § 2 odst. 5 vyhlášky č.16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

RNDr. Alena Gallová
Rožnov pod Radhoštěm 27. 4.2017

22. 3.
2017
„Volný den“

vyhlašuji „volný den“ pro žáky a žákyně Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm z organizačních důvodů (konání jednotné zkoušky přijímacího řízení) ve dnech:

 • 12. dubna 2017 (třídy – 2.A, 2.B, 6.A8, 1.A, 1.B, 5.A8)
 • 18. dubna 2017 (třídy – 2.A, 2.B, 6.A8, 3.A, 3.B)
 • 19. dubna 2017 (třídy – 3.A, 3.B, 7.A8, 1.A, 1.B)
 • 20. dubna 2017 (třídy – 7.A8, 5.A8),

dle §2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů a § 24 odst. 2 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

RNDr. Alena Gallová, ředitelka školy
Rožnov pod Radhoštěm 21. března 2017

9. 3.
2017
Umístění absolventů – VUT Brno

Podle sdělení rektora Vysokého učení technického v Brně se naše škola v letošním roce umístila mezi 10 nejlepšími středními školami, odkud na VUT v Brně nastoupilo nejvíce úspěšných maturantů z celé České republiky.

Jsme rádi, že se nám daří udržet zájem o technické obory (více informací web VUT).

8. 2.
2017
Mimořádná změna – pátek 10. 2. 2017

V pátek 10.2.2017 bude probíhat akutní oprava vodovodního potrubí v blízkosti školy.
Z tohoto důvodu žákům začíná výuka v pátek až třetí hodinou.

31. 1.
2017
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Ředitelka školy, jehož činnost vykonává Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, stanovuje v souladu s §60 odst. 1 až 5, §60a – 60g a §61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 178/2016Sb.) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, tato kritéria přijímacího řízení: (Pokračování textu…)

16. 11.
2016
„Volný den“

18. listopadu 2016 vyhlašuji žákům Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm „volný den“

dle §2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů a § 24 odst. 2 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, z technických důvodů.

RNDr. Alena Gallová, ředitelka školy
Rožnov pod Radhoštěm 17. října 2016

1. 7.
2016
ÚŘEDNÍ HODINY O PRÁZDNINÁCH

KANCELÁŘ ŠKOLY

Od 7. 7. do 26. 8. 2016 platí v kanceláři školy tyto úřední hodiny:

pondělí, středa 8 – 11 hod.
13 – 14 hod.

V jiných termínech po předchozí domluvě.
Telefon: 571 685 061, 571 685 060, email: gymroznov@gymroznov.cz.

Průkazky na dojíždění a potvrzení o studiu na nový školní rok se budou potvrzovat až od 29. 8.

KANCELÁŘ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Záležitosti týkající se stravování je možné vyřídit v kanceláři školní jídelny od 22. 8. 2016

v pracovních dnech 8 – 11 hod. a 13 – 14 hod.

21. 4.
2016
Volný den

v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č.16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

uděluji volný den 3. května 2016 žákům tříd 2.A, 2.B, 6.A8, 1.A, 1.B, 5.A8 a 4. května 2016 žákům tříd 3.A, 3.B a 7.A8 z organizačních důvodů (konání písemné společné části maturitní zkoušky).

RNDr. Alena Gallová

Ředitelka školy

1. 4.
2016
Volný den – organizační důvody

Uděluji  volný den dle §2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 24, odst. 2 zákona  č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
15. dubna  2016  žákům tříd 1.A, 1.B, 5.A8, 2.A, 2.B, 6.A8
a 18. dubna 2016  žákům tříd 3.A, 3.B a 7.A8 z organizačních důvodů (konání přijímacích zkoušek v rámci pokusného ověřování organizace přijímacího řízení).

RNDr. Alena Gallová

17. 8.
2015
Omezení provozu kanceláře školní jídelny

VE DNECH 20. a 21. 8. BUDE KANCELÁŘ ŠKOLNÍ JÍDELNY Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ UZAVŘENA

3. 6.
2015
Změna e-mailu

Od 1. 8. 2015 bude školní jídelna komunikovat prostřednictvím e-mailu jidelna@gymroznov.cz. Tato adresa je aktivní již nyní, změňte si ji, prosím, ve svých adresářích (nahrazuje původní adresu eneuwirthova@gym….).

17. 4.
2015
Informace o prospěchu a chování

Ředitelství Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm zve rodiče (zákonné zástupce) na schůzku s třídním učitelem, která se koná
ve čtvrtek 23. dubna 2015 v době od 15:30 hodin do 16:00 hodin v budově gymnázia.
Následovat budou do 17:00 hodin konzultace o prospěchu a chování s jednotlivými vyučujícími.

23. 2.
2015
UP Olomouc pro žáky fakultní školy

UP Olomouc pro žáky maturitních ročníků škol připravila stránku http://www.prf.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/, kde studenti najdou důvody, proč studovat právě na UP Olomouc, brožuru pro zájemce o studium s přehledem oborů, nabídku stipendií včetně ubytovacího stipendia a odkaz na elektronickou přihlášku…

21. 11.
2014
Volby do Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm

V souladu s ustanovením §167 školského zákona a v souladu s Volebním řádem školské rady vydaným Radou Zlínského kraje proběhly dne 20.11.2014 volby do Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm s těmito výsledky:

1) Do školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm byly zvoleny za zákonné zástupce nezletilých žáků a za žáky zletilé:

 1. Mgr. Blanka Kučerová, Vidče 499, 75653
 2. Gabriela Repáková, Rožnov p. R,. Kulturní 1784, 75661

2) Do školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm byli zvoleni za pedagogické pracovníky:

 1. Ivan Mynář, Valašská Bystřice 400, 75627
 2. Mgr. Tomáš Tkadlec, Rožnov p. R., Travinářská 765 75661

Mgr. Petr Solanský , předseda volební komise

6. 11.
2014
Testování Stonožka 9

proběhne od 11. do 14. 11. 2014 ve třídě 4. A8. Žáci budou postupně testováni z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů. Žáci již byli testováni v prvním ročníku a testování tak poskytne žákům, rodičům i škole informace o výsledcích vzdělávání a relativním posunu znalostí a dovedností v průběhu studia. (Pokračování textu…)

4. 11.
2014
Informace o prospěchu a chování

Ředitelství Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm zve rodiče (zákonné zástupce) na schůzku s třídním učitelem, která se koná ve čtvrtek 20. listopadu 2014 v době od 15:30 hodin do 16:00 hodin v budově gymnázia. Následovat budou do 17:00 hodin konzultace o prospěchu a chování s jednotlivými vyučujícími.