Důležitá sdělení

Úřední hodiny v kanceláři školy v období letních prázdnin do 25. 8.

pondělí, středa dopoledne 8 -11 hod. odpoledne 12 – 13 hod. Mimo úřední hodiny po předchozí telefonické domluvě. Průkazky na dojíždění a potvrzení o studiu si mohou žáci vyřizovat až v týdnu od 28. 8. – úřední hodiny 7.00 – 14.30 … Celý příspěvek

Pořadí uchazečů 1. kola přijímacího řízení po dodání výsledků náhradního termínu jednotného testování – čtyřleté studium

Stáhněte si v PDF: Pořadí uchazečů – 4_2017NT.pdf

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení pro osmileté studium Seznam přijatých uchazečů Pořadí uchazečů Výsledky přijímacího řízení pro čtyřleté studium Seznam přijatých uchazečů Pořadí uchazečů Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout osobně v úterý 2. 5. 2017 od 7.00 do 16.00 hodin v kanceláři školy. Nevyzvednutá rozhodnutí … Celý příspěvek

Matematika +

Naše škola je spádovou školou pro zkoušku Matematika+, která se koná v pátek 5. května 2017. Žáci přijdou do učebny nejpozději v 8:40, proběhne kontrola povolených pomůcek. Vezměte si s sebou OBČANSKÝ PRŮKAZ. Přejeme Vám úspěšné složení zkoušky.

Volný den

Vyhlašuji „volný den“ pro žáky a žákyně Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm z organizačních důvodů (písemné zkoušky společné části státní maturitní zkoušky) ve dnech: 2. května 2017 (třídy 3.A, 7.A8) 3. května 2017 (třídy 1.A, 1.B, 5.A8, 2.A, 2.B, 6.A8) v … Celý příspěvek

„Volný den“

vyhlašuji „volný den“ pro žáky a žákyně Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm z organizačních důvodů (konání jednotné zkoušky přijímacího řízení) ve dnech: 12. dubna 2017 (třídy – 2.A, 2.B, 6.A8, 1.A, 1.B, 5.A8) 18. dubna 2017 (třídy – 2.A, 2.B, 6.A8, … Celý příspěvek

Umístění absolventů – VUT Brno

Podle sdělení rektora Vysokého učení technického v Brně se naše škola v letošním roce umístila mezi 10 nejlepšími středními školami, odkud na VUT v Brně nastoupilo nejvíce úspěšných maturantů z celé České republiky. Jsme rádi, že se nám daří udržet … Celý příspěvek

Mimořádná změna – pátek 10. 2. 2017

V pátek 10.2.2017 bude probíhat akutní oprava vodovodního potrubí v blízkosti školy. Z tohoto důvodu žákům začíná výuka v pátek až třetí hodinou.

Základní informace o přijímacích zkouškách pro školní rok 2017/18

Přehled nabízených oborů a předpokládaný počet přijímaných žáků do prvních ročníků pro školní rok 2017/18: Gymnázium – délka studia 4 roky ( 79-41-K /41) – 60 žáků Gymnázium – délka studia 8 let ( 79-41- K/81) – 28 žáků

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Ředitelka školy, jehož činnost vykonává Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, stanovuje v souladu s §60 odst. 1 až 5, §60a – 60g a §61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění … Celý příspěvek