Akce

20. 4.
2021
Festival Ars Poetica 2021 – Puškinův památník

V  sobotu 10. 4. 2021 se studentky maturitního ročníku 4. B  Martina Růčková  a Zuzana Blinková /klavírní doprovod/ zúčastnily festivalu Ars Poetica 2021 – Puškinův památník. Soutěžily v kategorii sólový zpěv. Festival proběhl  on-line formou, organizovala ho Katedra ruského jazyka a literatury  PdF  Masarykovy univerzity ve spolupráci s Ruským centrem v Brně.

Martina Růčková  nakonec obsadila ve velké konkurenci druhé místo. V této nelehké době se děvčatům podařilo vytvořit velmi zajímavé dílko, které je laskavým potěšením pro duši.

Blahopřejeme, H. R.

(Pokračování textu…)

19. 4.
2021
Jazyková zkouška místo maturity

Již v uplynulém školním roce 2019-2020 navázalo naše Gymnázium v Rožnově pod Radhoštěm spolupráci s Jazykovou školou s právem SJZ ve Valašském Meziříčí, zastoupenou Mgr. Ivanou Nováčkovou.  

Díky tomu se naši studenti mohou hlásit k prestižním jazykovým zkouškám LanguageCert, které mohou absolvovat prezenčně buď v budově naší školy, nebo také online. Tato placená zkouška je nejen uznávána v zemích EU, ve Velké Británii a v celé řadě dalších zemí po celém světě, ale je rovněž zařazena do seznamu standardizovaných zkoušek MŠMT. Letos tak měli naši studenti poprvé možnost nahradit maturitní zkoušku z anglického jazyka certifikátem. Této možnosti využilo 26 studentů, všichni zkoušku na úrovni B2 nebo C1 zvládli v období mezi prosincem – březnem s vynikajícími výsledky a nyní se mohou plně koncentrovat na ostatní maturitní předměty. Všem upřímně gratulujeme a přejeme hodně dalších studijních úspěchů.

19. 4.
2021
Jakub Telčer zvítězil v prezentační soutěži 

Na konci března 2021 se Jakub Telčer, student třídy 4. A,  zúčastnil prestižní soutěže v prezentačních dovednostech v angličtině Show-off, kterou již deset let organizuje Univerzita Tomáše Bati. Letos soutěž poprvé proběhla v online prostředí.  

Studenti měli za úkol vytvořit 7minutovou prezentaci, po které následovala krátká diskuze. V porotě zasedli manažeři firem, děkani či proděkani, tedy lidé pohybující se v TOP managementu státního i soukromého sektoru. Jakub si zvolil téma “Biomonitoring of Freshwater Contamination by Movement Analysis of Daphnia magna”, v němž se zabýval životním prostředím a technickými možnostmi. Jeho prezentace byla vyhodnocena jako nejlepší a Jakub tak obsadil 1. místo.  

Výbornou úroveň znalostí anglického jazyka také prokázal v průběhu března úspěšným absolvováním jazykové zkoušky Cambridge obtížnosti C2. Jakubovi gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu. 

18. 4.
2021
Krajské kolo konverzační soutěže v angličtině

Dne 16. 4. 2021 se naše studentka, Adéla Pašková ze třídy 7. A8, zúčastnila krajského kola konverzační soutěže z anglického jazyka pro střední školy a vyšší ročníky víceletých gymnázií Zlínského kraje. Soutěž byla organizována Gymnáziem a Jazykovou školou s právem státním jazykové zkoušky ve Zlíně a vzhledem k epidemické situaci proběhla letos pouze v online prostředí.

Z pohledu porotce mohu posoudit, že Adéla předvedla skvělý výkon, za nějž ve velmi napjatém konkurenčním boji brilantních mluvčích získala páté místo. Tímto Adéle velmi děkuji za reprezentaci naší školy v této soutěži a přeji jí mnoho dalších úspěchů nejen na poli anglického jazyka.

Aneta Štýbrová

15. 4.
2021
PRYČ ZE ŽIDLE anebo souboj středních škol o 100000 korun 

Krásný projekt RunCzechu pro všechny střední školy, které už nějakou dobu úspěšně bojují s distanční výukou. Sezení u počítače je bohužel náročnější a delší, než se na začátku pandemie možná zdálo. Proto, proč se nezvednout ze židle a nevyužít tak jarního počasí pro dobrou věc? Stačí pouze vstát ze židle, obout si tenisky a vyrazit ven zdolat nějaké ty kilometry. Celá akce je ZDARMA! A zapojit se mohou všichni příznivci a sportovní nadšenci naší školy. Načítat uběhnuté kilometry tak mohou současní studenti, absolventi, učitelé, rodiče, sourozenci a další rodinní příslušníci.   Nejdůležitější je nahrávat uběhnuté kilometry pod speciálním kódem školy. Celá akce probíhá od 12. dubna do 25.  Číst dále →

14. 4.
2021
Testy pro účely přijímacích zkoušek a možnosti jejich nahrazení

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021 bude umožněna osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce pouze uchazeči, který nemá příznaky onemocnění COVID-19, a doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu. Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech. Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení,  Číst dále →

13. 4.
2021
Gústav inspirující

Jestli sledujete stránky naší školy jakž takž pravidelně, pak víte, že náš studentský časopis Gústav vychází stále, byť v online podobě přes novou platformu. Snažíme se udržet ve vašem povědomí, přestože vám nemůže Gústav distribuovat ve školním prostředí. A zatím se nám to daří.

Nicméně i díky tomu jsme se rozhodli zúčastnit další soutěže studentských časopisů. Do podobných soutěží se přihlašujeme (a vyhráváme) pravidelně. Tentokrát tomu nebylo jinak. Z mnoha účastníků soutěže nazvané Nejinspirativnější časopis roku 2020 mělo být v prvním kole vybráno deset finalistů. Ti měli být vyhlášeni v březnu a z nich měli v druhém kole vzejít tři výherci s vyhlášením v dubnu.

K tomuto postupu však nedošlo a vyhlašování obou kol se spojilo (proto tuto zprávu píši až nyní). Gústav se umístil na skvělém místě mezi deseti nejlepšími časopisy v kategorii tištěných časopisů. Soutěž pořádal Odborový svaz novinářů a jednalo se o dvanáctý ročník soutěže. Pro vaši zvědavost naleznete níže kompletní výsledkovou listinu. (Pokračování textu…)

11. 4.
2021
Třídní schůzky on-line

Ředitelství Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm zve rodiče (zákonné zástupce) na schůzku s třídním učitelem, která se bude konat ve čtvrtek 22. dubna 2021 v době od 16:00 do 16:30 hodin on-line v prostředí MS Teams. Následovat budou do 17:30 konzultace s jednotlivými vyučujícími. Postup pro připojení on-line naleznete zde

10. 4.
2021
Zeměpisná olympiáda: Úspěchy přineslo i krajské kolo!

Naši geografové se neztratili ani v krajském kole, kam se jich z okresního kola probojovalo ve čtyřech kategoriích hned sedm!

Skvělá pódiová umístění zaznamenali 3. místy Helena Pešková (3.A8) v kategorii C a Jakub Staňo (6.A8) v kategorii D. Helča dosáhla fantastického zisku 91,5 ze 100 možných bodů a chyběly jí pouhé 2 body k postupu do celostátního kola, o které se může v též kategorii navíc poprat i příští rok!

Do Top 5 se vešli ještě 4. místem v kategorii D Lada Srovnalová (3.A) a 5. místem v kategorii B Ladislav Vanger (2.A8).

Dalšími z okresu postoupivšími svěřenci byli Jan Zahradník (7. místo v kategorii A), Štěpán Korb (10. místo v kategorii B) a Tomáš Zahradník (12. místo v kategorii D).

Všem našim reprezentantům děkujeme a těm nejúspěšnějším pak moc gratulujeme!

RE

8. 4.
2021
Biologická olympiáda – kategorie C, D

Dvacet jedna biologů se v minulých dnech zúčastnilo Biologické olympiády kategorie C a D. Ve velké konkurenci se v kategorii D na 1. místě umístila Barbora Šafferová z 1. A8, na druhém místě Tobiáš Boreček z 1. A8 a třetí byl Jaromír Pešek z 1. A8. V kategorii C byla první Radka Vašutová za 4. A8, druhá Magdalena Dvořáková 4. A8 a třetí Julie Stančíková 4. A8. Vítězům gratulujeme, všem soutěžícím díky za hojnou účast. Postupujícím přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

8. 4.
2021
Mistrovství republiky žáků SŠ a ZŠ v psaní na klávesnici PC

Mistrovství republiky proběhlo on-line 7. dubna 2021 v prostředí MS Teams.

Kategorie – SŠ:
Jonáš Vala (8. A8) – zvítězil ve všech třech soutěžích (minutovky, opis textu s penalizací 50, opis anglického textu s penalizací 25), Johana Valová – brala jednou stříbro za druhé místo a dvakrát byla šestá a Michaela Venclová (22, 12, 18) – obě 5. A8!

Kategorie – ZŠ:
Šimon Vrzala (3. A8) – umístění dvakrát čtvrtý a jednou desátý, Eliška Vrzalová (26, 20, 30) – 1. A8!

Blahopřejeme!!!

5. 4.
2021
Krajské kolo pro postup na MR žáků SŠ a ZŠ v psaní na klávesnici PC

Krajské kolo se konalo od 15. března do 26. března 2021. Soutěžící absolvovali tři disciplíny, tj. opis v českém jazyce 10 minut (penalizace 50), opis v anglickém jazyce 5 minut (penalizace 25), minutovky.

Školu reprezentovalo 7 soutěžících, do celostátního kola postoupilo 5!

Kategorie – SŠ:
Jonáš Vala (8. A8), Johana Valová a Michaela Venclová (obě 5. A8)

Kategorie – ZŠ:
Šimon Vrzala (3. A8), Eliška Vrzalová (1. A8)

Těsně nepostoupili Natálie Fabianová (2. A8 – o jeden bod!) a Samuel Vančura (1. A8).

Finále se uskuteční 7. dubna 2021 v prostředí MS Teams.

28. 3.
2021
Výsledky okresního kola konverzační soutěže v německém jazyce

Dne 25. 3. 20021 se uskutečnilo online okresní kolo v německé konverzaci. Pořadatelem bylo jako již tradičně Gymnázium F. Palackého ve Valašském Meziříčí. Naši školu zastupovali dva žáci v kat. III. A ze třídy 7. A8. Oba byli velice úspěšní, David Chýlek obsadil 1.místo a postupuje do krajského kola, Karin Janošková se umístila na 3.místě.
Oběma děkujeme za reprezentaci naší školy, gratulujeme ke krásnému umístění a Davidovi přejeme úspěch v krajském kole.

26. 3.
2021
Výsledky okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce

Kategorie I. B  1. místo – Julie Cábová, Gymnázium Rožnov p.R. 56,5 bodu 2. místo – Maxim Paděra, Gymnázium Rožnov p.R. 55,5 bodu 3. místo – Julie Pazdírková, Masarykovo gymnázium Vsetín 49,5 bodu 4. místo – Ema Pernická, Gymnázium Rožnov p.R. 49 bodů 5. místo – Ema Baletková, Masarykovo gymnázium Vsetín 48 bodů 6. místo – Filip Zicha, Masarykovo gymnázium Vsetín 43 bodů  Okresní kolo je pro tuto kategorii konečné. Kategorie II. B  1. místo – Martin Macháček, Masarykovo gymnázium Vsetín 93 bodů 2. místo – Eliška Prejzková, Gymnázium F.P. Valašské Meziříčí 91,5 bodu 3. místo – Anna Marie Mezníková, Masarykovo gymnázium Vsetín 88  Číst dále →

22. 3.
2021
GÚSTAV 43

Zdravím všechny naše čtenáře!

Vzhledem k momentální situaci pro vás připravuje redakce studentského časopisu Gústav čísla online. Nově se můžete těšit z nového vzhledu časopisu

Přeji krásné počtení,

Eliška Punčochářová, šéfredaktor

20. 3.
2021
Okresní kolo literární a výtvarné soutěže O poklad strýca Juráša

Výsledky této soutěže byly vyhlášeny zajímavým způsobem na videu Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm. Hlavní téma soutěže znělo: Lež jako věž.

I v okresním kole dosáhla naše škola vynikajících výsledků.

Kategorie próza  6. – 7. třída

 1. místo – Ema Pobořilová   1. A8
 2. místo – Ema Pernická   1. A8
 3. místo – Eliška Šťastná   2. A8

Kategorie poezie 6. a 7. třída

 1. místo – Eliška Vrzalová 1. A8

Kategorie próza 8. a 9. třída

 1. místo – Ema Fárková 4. A8

Kategorie komiks 6. a 7. třída

 1. místo – Julie Cábová 2. A8

Velmi blahopřejeme!

15. 3.
2021
Studentka z Gymnázia v Rožnově pod Radhoštěm zvítězila v překladatelské soutěži Juvenes Translatores

Evropská komise dnes oznámila jména 27 mladých překladatelů, kteří v členských státech zvítězili v překladatelské soutěži pro střední školy Juvenes Translatores.

Vítězkou 14. ročníku soutěže se v České republice stala Kateřina Fryšarová, studentka gymnázia z Rožnova pod Radhoštěm.

Její překlad textu z anglického do českého jazyka vyhodnotila odborná porota složená z překladatelů Evropské komise z textů zaslaných z České republiky jako nejlepší.

Evropská komise blahopřeje všem 27 mladým překladatelům, kteří zvítězili v překladatelské soutěži pro střední školy Juvenes Translatores.
Účastníci si při překladu mohli vybrat jakoukoli kombinaci dvou úředních jazyků EU. Z 552 možných jazykových kombinací jich začínající překladatelé využili 150. (Pokračování textu…)

1. 3.
2021
Zeměpisná olympiáda – okresní kolo online

Jak se stalo na naší škole již tradicí, našim geografům se opět podařilo zaznamenat v okresním kole krásných úspěchů: V kategorii A bere 2. místo a postup do krajského kola Jan Zahradník. Radek Masařík a Josef Brňovják (všichni 1.A8) pak skončili uprostřed startovního pole devíti soutěžících na 5., resp. 6. místě. V kategorii B máme hned dva postupující: 2. místo obsadil Ladislav Vanger a 3. zaznamenal Štěpán Korb. Na 6. místě ze třinácti účastníků skončil ještě Jan Urda (všichni 2.A8). V kategorii C pro žáky osmých a devátých tříd ZŠ se vítězstvím zaskvěla Helena Pešková, která získala neuvěřitelných 92,1 b  Číst dále →

24. 2.
2021
Výsledky školního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce 

Kategorie I. B (první 3 postupují do okresního kola): 

1.-2. Ema Pernická, 1. A8    56 bodů
1.-2. Maxim Paděra, 2. A8  56 bodů
3. Julie Cábová, 2. A8          55,5 bodu
4. Tobiáš Boreček, 1. A8     43 bodů
5.-6. Matyáš Sluka, 1. A8    39 bodů
5.-6. Andrej Jochec, 2. A8  39 bodů
7. Eliška Vrzalová,1. A8      38 bodů
8. Eva Mertová, 1. A8         36,5 bodu
9. Moritz Fox, 2. A8             34,5 bodu 

Kategorie II. B (první 2 postupují do okresního kola): 

1. Charlotte Marie Kynclová,4. A8  140 bodů
2.
Martin Vrána, 3. A8                      137 bodů
3. Julie Stančíková, 4. A8                 129 bodů
4. Lucia Opálená, 4. A8                     119 bodů

Kategorie III. A (první 2 postupují do okresního kola): 

1. Adéla Pašková, 7. A8       55 bodů
2.
Natálie Hrušková, 1. B    54 bodů
3. Ota Repák, 5. A8             47,5 bodu
4. Eliška Böhmová, 1. B      46 bodů
5. Lucie Slováková, 2. A      43 bodů
6. Tereza Včelařová, 1. A     37,5 bodu
7. Aneta Klasová, 1. B          33 bodů
8. Jan Doruška, 1. A            31 bodů
9. Karolína Korabová, 1. A 30 bodů
10. Kateřina Halamíčková, 2. A 27,5 bodu
11. Ladislav Brázdil, 2. A    24,5 bodu
12. Hana Kramolišová, 2. B 22,5 bodu
13. Přemysl Martiška, 1. B   20 bodů
14. Ema Zajacová, 2. B        18 bodů 

Všem zúčastněným děkujeme za předvedené výkony a vítězům gratulujeme! 

16. 2.
2021
Termíny a kritéria profilové části maturitní zkoušky

Terminy profilové maturitní zkoušky:

17. 5. 2021 – 21. 5. 2021 maturují třídy 8. A8, 4. B

24. 5. 2021 – 28. 5. 2021 maturuje třída 4. A

Kritéria hodnocení profilové části

 

15. 2.
2021
Přijímací zkoušky nanečisto on-line – výsledky a komentovaná řešení

Milí žáci 5. a 9. tříd a vážení rodiče.

Pevně věříme, že se vám vaše simulace zdařila a již netrpělivě čekáte na klíče s řešením testových úloh. Zde jsou i s instruktážními videi, v nichž se můžete seznámit s vysvětlením postupu řešení jednotlivých úloh. (Pokračování textu…)

12. 2.
2021
Den otevřených dveří online

Vážení rodiče, milí žáci,

zveme vás na den otevřených dveří, který se vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci uskuteční letošní rok online. V pondělí 15.2.2021 se můžete ve 14:00 nebo 16:00 virtuálně setkat s ředitelkou školy RNDr. Alenou Gallovou. Ke schůzce se připojíte kliknutím na následující odkazy:

Těšíme se na vás!

…a pokud k nám chcete aspoň zprostředkovaně nahlédnout… můžete navštívit:

…naši školu prostřednictvím videa, které natočili naši dnes již abiturienti

…loňské divadelní představení Hrátky s čertem – navzdory covidové sezóně se nám podařilo nepřerušit více než třicetiletou tradici 🙂

…záznam koncertu pěveckého sboru Juventus – sáhli jsme po koncertu ze zimy 2016

2. 2.
2021
Projekt o Evropské Unii

V předcházejícím měsíci vyvstala možnost, zúčastnit se soutěže o cestu do Evropského parlamentu (Brusel/Štrasburk), v rámci fondu europoslankyně Dity Charanzové. Naše škola se projektu účastnila a několik tříd vyššího gymnázia zaslalo své projekty. Jejich úkolem bylo sestavit výtvory využívající moderní technologie za účelem přiblížení Evropské Unie mladším spolužákům. S radostí vám oznamuji, že se skvěle umístily hned dva týmy z naší školy a sice 6.A8 a 2.A a získaly tak hlavní cenu. 

Všem členům týmů gratuluji! 

Zde jsou podrobné výsledky: 

Hlavní cena  

 1. Hořické gymnázium
 2. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm (6.A8)
 3. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm (2.A)Ostrava – Poruba, Wichterlovo gymnázium (2.D.)

   

Zvláštní ocenění poroty za kreativitu 

Praha, Gymnázium Jaroslava Seiferta (7.A.) 

Opava, Slezské gymnázium (3.A.) 

2. 2.
2021
Výsledky okresního kola olympiády v českém jazyce – I. a II. kategorie

Okresní kolo se konalo 26. 1. 2021  online formou.

I. kategorie – nižší gymnázium
1.
místo – Věra Dlabajová 3. A8 /postup do krajského kola/

II. kategorie – vyšší gymnázium
2.
místo – Kateřina Fryšarová 3. B /postup do krajského kola/
7. místo  – Eliška Punčochářová 6. A8 

Blahopřejeme za úspěšnou reprezentaci naší školy.