Aktivity

DIVADLO

Jestli máš rád divadlo a jeho atmosféru, jsi herec tělem i duší, nebojíš
se improvizovat, máš možnost navštěvovat dramatický kroužek, který každoročně nastuduje divadelní hru či muzikál. Užiješ si skvělou partu
a určitě se zlepšíš v dialogu, týmové spolupráci a pohotové reakci.
Pravidelně organizujeme zájezdy na divadelní, činoherní, muzikálová
i baletní představení do divadel v Ostravě. Zhlédli jsme např. Romea
a Julii, Večer tříkrálový, Fausta a Markétku, Oidipa, Někdo to rád horké aj. Můžeš se taky přidat.

GÚSTAV

O novinkách na gymnáziu se dočteš ve studentském časopisu – Gústav, který je celý v režii dobrovolných “studentských zvědů a začínajících novinářů”. Vychází jednou za měsíc.

Kroužky…

K jakým dalším akcím se můžeš přidat nebo je navštívit:

bažanťák – tradiční pasování žáků prvních ročníků a jejich uvedení do studentského života
mikulášská nadílka
maškarní karneval
ples školy s tombolou
poslední zvonění
charitativní akce – “Adopce na dálku”, Světluška – pomoc nevidomým, Srdíčkový den, velikonoční sbírka s Adrou
peer aktivisté a jejich činnost
akce pořádané T klubem – kulturní agenturou, Městskou knihovnou, Městskou policií, Valašským muzeem v přírodě, Kamarádem, Střediskem volného času  – především literárně výtvarné a sportovní projekty.

Když budeš mít volný čas, zahraješ si stolní tenis či fotbálek nebo
si odpočineš ve studovně.