Wolkrův Prostějov

Výsledky krajského kola 62. celostátní přehlídky v uměleckém přednesu Wolkrův Prostějov

Pořadatel soutěže NIPOS- ARTAMA Praha a Základní umělecká škola, spolek Několikaspřeží Uherské Hradiště

Jakub Telčer – třída 2. A  – uděleno ocenění s postupem do celostátního kola

Umělecký soubor My…?  /Štěpán Válek 7. A8, Jakub Telčer 2. A/   – čestné uznání

Přejeme hodně úspěchů v celostátním kole.