Výstava Maria a Tadeáše Kotrby

Během září navštívily třídy 6. A8, 4. A8, 1. A, 1. B a 3. A8 v rámci výtvarné výchovy výstavu soch a obrazů Maria Kotrby v areálu Brillovky, na kterou navazovala výstava obrazů a objektů Tadeáše Kotrby ve 3. Etáži. Na výstavě v Brillovce studenti vytvářeli živé sochy na téma Mezilidské vztahy a Potopa.