Figury, emoce a obrazy

V rámci výtvarné výchovy jsme s třídami 4. A8, 3. A8, 2. A8, 1. B a 2. B navštívili výstavu maleb Davida Johna Lloyda v galerii Stage garden, kde studenti tvořili na téma vyjádření pocitů prostřednictvím těla.