Výsledky soutěže Best In English

30. listopadu 2018 se 24 studentů naší školy zúčastnilo soutěže Best In English. Soutěž je zajímavá především tím, že umožňuje porovnat žákům své znalosti s ostatními žáky nejen v rámci České republiky, ale také v rámci Evropy. Do této soutěže se zapojilo celkem 892 středních škol a 21110 studentů ze 30 států.  Z České Republiky se v tomto ročníku zúčastnilo 341 škol a celkový počet studentů z ČR byl 8437.  Soutěž probíhala online a studenti si otestovali své znalosti v gramatice i slovní zásobě a také si ověřili porozumění mluvenému slovu i psanému textu. K vyřešení všech úloh měli soutěžící k dispozici šedesátiminutový časový limit.  Našim studentům se opět podařilo dosáhnout velmi pěkného umístění.  Zde jsou výsledky našich tří nejlepších účastníků:

Jméno a třída Umístění v rámci ČR Umístění v rámci mezinárodní soutěže Bodové hodnocení Čas
Eliška Vavrečková, 8. A8 33 131 112 38 min
Štěpán Štorek, 4. A 210 742 106 38 min
Ondřej Ondryáš, 8. A8 244 816 105,5 36 min

Blahopřejeme ke skvělému umístění a přejeme hodně úspěchů i v roce 2019!!!