Výsledky školního kola astronomické olympiády

Úspěšní řešitelé, kteří postupují do korespondenčního kola:

Kategorie AB
Simona Žabková, 8. A8                     19 b
Veronika Onheiserová, 8. A8           19 b

Kategorie CD
Jan Petrů, 2. A                                   10 b
Adam Vašut, 2. A                              10 b

Kategorie GH
Václav Vinkler, 2. A8                       45 b