Výlet 3. A8 – Rajnochovice

Dne 23. června se třída 3. A8 konečně vydala po covidových omezeních na svůj první výlet s přespáním, a to do tábora Dlažky v Rajnochovicích. Lepší počasí jsme si nemohli přát, a proto jsme si užili dva společné dny opravdu naplno. Hrály se týmové hry v lese, nechybělo ani ringo, přehazovaná nebo ping pong. Dlouhý letní večer jsme si pak zpříjemnili u táboráku. I přes trochu únavnou zpáteční cestu jsme odjížděli domů s úsměvem na tváři, plní nových zážitků.

Jako třídní učitelka bych chtěla třídu velmi pochválit – nechyběl jim elán, chuť do hry ani týmový duch. G. V.