Velikonoční hodiny

Také letos jsme si v hodinách němčiny připomněli rozdíly ve velikonočních zvycích u nás a v německy mluvících zemích. Žáci měli možnost si opět o několik nových výrazů rozšířit svou slovní zásobu.
Hodiny proběhly ve středu 28. 3. 2018 před velikonočními prázdninami ve třídách 5. A8 a 1. A.