Úspěchy žáků nižšího gymnázia v matematických soutěžích

Děkujeme všem úspěšným řešitelům matematických soutěží za vzornou reprezentaci školy ve školním roce 2017/2018 a vítězům gratulujeme.

Matematická olympiáda – okresní kolo
Kategorie Z6
Markéta Skalková    1. místo
Kategorie Z7
Adam El Bakri          2. místo
Klára Kvapilová       3. místo
Monika Drexlerová  3. místo

Pythagoriáda – okresní kolo
6. ročník
David Něnička         5. místo
7. ročník
Ondřej Kvapil           1. místo
Adam El Bakri          3. místo