Termíny a kritéria profilové části maturitní zkoušky

Terminy profilové maturitní zkoušky:

17. 5. 2021 – 21. 5. 2021 maturují třídy 8. A8, 4. B

24. 5. 2021 – 28. 5. 2021 maturuje třída 4. A

Kritéria hodnocení profilové části