Studenti opět na návštěvě v Domově pro seniory

Ve čtvrtek 23.3.2023 si naše třída 2.A měla kvůli výpadku elektrického proudu na gymnáziu  vybrat, jak stráví čas mimo školu. Společně jsme se rozhodli využít “volno” ku prospěchu věci, navštívit rožnovský Domov pro seniory a  zpestřit jejich klientům každodenní program.

Hned po příchodu do domova se nás ujaly ergoterapeutka  Jana Bártková a koordinátorka Ludmila Obadalová , které nás rozdělily do skupinek dle činností  připravených pro klienty.  Někteří z nás připravovali chutné a voňavé palačinky a chodili s nimi na besedu po pokojích, další se ujali “mozkovny” – vědomostního kvízu s otázkami, skupinka nejsilnějších vyjela s imobilními klienty na procházku  a ostatní pracovali na zahradě, která potřebuje po studené zimě vyčistit. Shrnutí celého dne jsem si pro vás připravila formou rozhovoru a fotodokumentace.

Niky a Klárko, co jste dostaly za projekt a jak jste si ho užily?
Našim úkolem bylo vytvořit hlavní nástěnku exkurze na Jižní Moravu za rozkvetlými mandloněmi. Stříhaly jsme fotky a popisky podle plánku společně se dvěma klienty, se kterými  se nám nejen dobře spolupracovalo, ale čas jsme si zpříjemňovali vtipnými historkami ze života.

A co naše sladké cukrářky, které smažily palačinky, a proč zrovna palačinky?

Většina seniorů palačinky miluje. Udělaly jsme si těsto a hotové palačinky nosily na pokoje seniorům, kteří nás vždy hezky přivítali. Někteří nás chodívali navštěvovat I přímo při přípravě a povídali si s námi o jejich zálibách, jako jsou třeba tanec a zpěv.

Ne všichni jsme měli zaměstnání uvnitř, a tak se ptám Ádi, co vlastně dělala celou dobu venku?

Byla jsem na zahradě s paními učitelkami Hlaváčovou a Turzovou a společně jsme upravovaly zahradu I altán. Hrabali jsme loňské listí, stříhali keře a sbírali  odpadky. Při uklízení jsem si všimla, že zde rostou hojně jarní kytky jako petrklíče, sasanky, narcisy a krokusy, které zahradu krásně oživily. Klienti se take starají o černobílou kočičku, jež se vyhřívala na sluníčku.

Kubo, Ondro a Jirko, co jste dělali vy?

Každý z nás dostal na vozíčku  imobilní klientku a se všemi  jsme se jeli na procházku do parku. Byli jsme rádi, že jsme na čerstvém vzduchu. Vyprávěly nám, co dříve dělaly za koníčky a co je naplňovalo.

Kluci hráli ,,mozkovnu?, co to vůbec je?

Klienti domova dostávají každý týden vědomostní kvíz, který plní, a my jsme s nimi hledali správné odpovědi. 1. úkol se týkal vesmíru a 2. byl z oblasti gramatiky a psychologie.  Vše jsme společně zkontrolovali a zadali jsme si otázky na příští týden. Tak doufáme, že naše úkoly splní.

A nakonec tu máme Eliáše, který všechno dokumentoval na foťák, jak se v domově dařilo tobě?

Bylo to milé milé setkání, snažil jsem se o zachycení momentu atmosféry, však posuďte sami.

Jsem ráda, že jsme se rozhodli navštívit Domov seniorů, všichni zde mají za sebou velký kus života a rádi vám povypráví své příběhy a zkušenosti. Strávený čas byl příjemný a rádi se vrátíme.

Vanesa Růčková, 2. A