Spolu a navždy

Třídy 2. B a 4. A8 navštívily v rámci výtvarné výchovy výstavu maleb Oldřicha Tichého v galerii Crears. Po zhlédnutí výstavy vytvářeli studenti kompozice z vybraných přírodnin a podmaleb. Tématem byly různé situace z partnerských vztahů. Vyzkoušeli si tak, že každý prvek na obraze, dokonce i abstraktní, může představovat pocit, situaci, člověka… Jakákoliv kompozice může být pro autora nabitá významy, i když to divák na první pohled nevidí. Díky galerii Crears za vstřícnost a těšíme se na další návštěvu!