Školní kolo recitační soutěže – nižší gymnázium

Výsledky: 

III. kategorie

1. místo – Zuzana Kornelová 2. A8
2. místo – Amélie Šotková 2. A8
3. místo – Natálie Holišová 1. A8

IV. kategorie

1. místo – Monika Drexlerová 3. A8
2. místo – Barbora Přikrylová 4. A8
3. místo – Johana Valová 3. A8

Žáci na 1. a 2. místě postupují do okrskového kola.