Sametová hodina ukázala, že nezapomínáme

Ve čtvrtek 14. listopadu proběhla na naší škole interaktivní hodina k 30. výročí sametové revoluce, kterou krásně tematicky připravila část třídy 3. A8.

Žáci obou tříd nižšího gymnázia 1. A8 a 2. A8 tak museli splnit úkoly celkem na 9 stanovištích, což nebylo vůbec jednoduché, ale musíme je pochválit – nezklamali a i přes své pozdější datum narození věděli o listopadových událostech vše důležité – skvělé! Odpovídali na teoretické otázky týkající se událostí u nás i ve světě, hledali důležité demokratické myšlenky v textu, poznávali osobnosti, zazpívali některou z vybraných sametových písní, skládali puzzle nebo si poradili s tehdejší dnes „retro-technikou“. Za získané bony je pak v improvizovaném Tuzexu čekaly drobné odměny. Díky všem se akce opravdu vydařila.

katu