Přijímací zkoušky nanečisto on-line  

Milí žáci 5. a 9. tříd a Vážení rodiče.

Jak jsme již dříve avizovali, rozhodli jsme se v letošním roce přistoupit k open on-line variantě přijímacích zkoušek nanečisto.

Pro tyto účely, sestavili naši vyučující speciální testy i se záznamovými archy, na základě testů společností Cermat užitých v předchozích letech.

Nyní máte tedy možnost provést si ve svém domácím prostředí co nejvěrnější simulaci průběhu přijímací zkoušky. Než se pustíte do práce, přečtěte si několik organizačních pokynů.

  • Chcete-li věrně simulovat celý průběh přijímací zkoušky, vyhraďte si časový prostor přibližně 4. hodin a přidržte se následujícího časového schématu. Časy na administraci budou ve vašich simulovaných podmínkách přirozeně o něco kratší.
Přijímací zkoušky nanečisto online – harmonogram
Matematika Přestávka  Český jazyk a literatura
Úvodní administrace Test Závěrečná administrace Úvodní administrace Test Závěrečná administrace
 15 min.  85 min.  10 min.  30. min.  15 min.  70 min.  10 min.

 

Máte-li vše připraveno, můžete zahájit příslušnou zkoušku spuštěním videonahrávky. Začínáte matematikou. Videonahrávka simuluje průběh administrace a testu v reálném čase. Nechte ji tedy spuštěnou po celou dobu konání zkoušky. V souladu s pokyny budete upozorněni 10 min. a posléze 5 min. před vypršením časového limitu.

 

    1. 2. 2021 bude zveřejněn klíč k úlohám spolu s odkazy na videa s vysvětlením postupu řešení jednotlivých úloh.
      26. 2. 2021 bude případným zájemcům, na základě žádosti o zaslání přístupových údajů, umožněna on-line konzultace pro zodpovězení dotazů a vysvětlení nejasností k jednotlivým úlohám v prostředí MS Teams.

 

Provozní doba v kanceláři školy o prázdninách

pondělí, středa: 7 – 14 hod.
polední pauza: 11 – 12 hod.

V ostatní dny po domluvě:
tel. č. 571 685 061
email: gymroznov@gymroznov.cz

Bakaláři Suplování Rozvrh Jídelní lístek Kompletní kalendář