Oslavy sta let od založení samostatného Československa na Gymnáziu Rožnov pod Radhoštěm

Tzv. osmičkové roky jsou pro český národ vždy potenciální sérií oslav a připomínání významných výročí. Letos ovšem všechny ostatní události zastiňuje připomínka sta let od založení samostatného Československého státu, což si nemohli ujít ani studenti našeho gymnázia. V týdnu před jubileem se konala řada akcí, které měly různým způsobem připomenout význam 28. října pro naše dějiny a současný svět.

Již ve středu 24. října se sešli zájemci z řad třetích a čtvrtých ročníků na přednášce pořádané panem Hambálkem na naší škole. Hodina a půl byla vyplněna zajímavými informacemi a netradičními postřehy, jež byly doplněny poznámkami o slavení 28. října v průběhu staletí u nás, na Rožnovsku. Osnovám oslav se přizpůsobilo čtvrteční odpoledne, které bylo věnováno promítání českých snímků, jež se váží k důležitým milníkům české, potažmo slovenské, historie.

Menší akce byly pouhou ochutnávkou pátečních oslav. V dopoledních hodinách se studenti našeho ústavu setkali na hřišti, kde vytvořili společnými silami českou vlajku, přičemž se rozhořela velmi přínosná debata o rozestavení barev na našem praporu. Po objasnění všech detailů (ano, tvořili jsme visící vlajku), mohlo dojít k realizaci samotného focení, jehož výsledky můžete sami posoudit na přiložených snímcích.

Poté se studenti dle zájmu rozprchli k připraveným aktivitám. V tvořivé dílně mohli naši žáci realizovat své tvůrčí ideje v rámci zdobení čepic nejen národními symboly, na což svým bedlivým okem dohlížela Hana Děcká a její družina věrných výtvarníků. Jiní si raději vybrali pohybovou aktivitu v tělocvičně školy, kde se rozjela elektroswing párty, kterou řada tančících pojala dost specificky po svém. Konzervativní žactvo se vydalo do druhého podlaží, kde mohli zhlédnout vybrané snímky či dokumenty a posléze o jejich významu a přínosu podebatovat s vyučujícími.

Oslavy založení republiky proběhly v přátelském duchu, za což je třeba poděkovat všem realizátorům a zúčastněným.

Jakub Němec