Naše nová laboratoř fyziky

Od letošního října se studenti Gymnázia v Rožnově pod Radhoštěm mohou učit v nové laboratoři fyziky. Učebna ve 4. patře vznikla přeměnou staré laboratoře fyziky, která již nevyhovovala potřebám současné moderní výuky. Rekonstrukcí prošly rozvody vody a elektroinstalace, byla položena nová podlaha a učebna byla vybavena novým nábytkem. Začátkem listopadu do učebny přibyla i nová tabule s dataprojektorem.

Nejzajímavější částí nového vybavení fyzikální laboratoře jsou soupravy Pasco, které v současnosti již plně slouží studentům k provádění fyzikálních experimentů. Soupravy jsou vybaveny čidly pro měření nejrůznějších fyzikálních veličin a na obrazovkách notebooků mohou studenti pozorovat například vývoj rychlosti při pohybu vozíku nebo změnu elektrického proudu v obvodu.

Podstatnou část nákladů jsme získali od firmy On Semiconductor z Rožnova pod Radhoštěm.

Přejeme studentům rožnovského gymnázia mnoho úspěchů na cestě za poznáním a při pronikání do základů technických disciplín.

Mgr. Kamila Trinkewitzová