Matematický klokan – okresní kolo

Ke krásným výsledkům se propočítali naši studenti v soutěži Matematický klokan v rámci okresu Vsetín:

Monika Drexlerová (3. A8)      1. místo           kategorie Kadet

Hana Holíčková (6. A8)           2. místo           kategorie Junior

Tobiáš Krupa (7. A8)                2. místo           kategorie Student

David Něnička (2. A8)              3. místo           kategorie Benjamín

Blahopřejeme!