Krajské kolo recitátorů

Společně s Bárou Přikrylovou z 3. A8 jsme postoupily do krajského kola recitační soutěže, které se konalo 17. 4. v Uherském Hradišti v krásných prostorách klubu Reduta.

Spolu s dalšími dvanácti soutěžícími jsme bojovaly o postup do celostátního kola. Konkurence byla silná, ale my v ní obstály. I když Barča nebyla mezi dvěma postupujícími, předvedla výkon, za který se rozhodně nemusí stydět. Můj přednes dvou textů se porotcům líbil a já tak navázala na úspěch z minulého roku a byla již podruhé za sebou vybrána na celostátní přehlídku mladých recitátorů, která se uskuteční v červnu ve Svitavách.

Barči přeji, aby po mně úspěšně převzala v příštím roce štafetu, kdy já už v její kategorii soutěžit nebudu.

Adéla Pašková 4. A8