Informace o změnách režimu výuky od 25. 11. 2020 a 30. 11. 2020

Na základě krizových opatření vlády č. 1198 a 1199 ze dne 20. 11. 2020 bude postupně docházet k následujícím změnám:

  • Od 25. 11. 2020 bude obnovena prezenční výuka závěrečných (maturitních) ročníků gymnázia v předmětech, kde lze zachovat homogenitu tříd, či studijních skupin (tzn. ČJ, M, AJ, ŠJ/RJ/NJ, ZSV). Výuka volitelných předmětů (seminářů) bude i nadále probíhat distančně. Od následujícího týdne pak bude distanční synchronní výuka volitelných předmětů soustředěna do dvou dnů.
    Studenti maturitních ročníků, kteří budou mít zájem o stravování, musí provést přihlášení na jednotlivé dny přes STRAVA.cz do pondělí 23.11.2020 12.00 hodin nebo telefonicky na č. 571 685 053, a nebo e-mailem na jidelna@gymroznov.cz do úterý 24. 11. 2020 12.00 hodin.
  • Od 30. 11. 2020 bude obnovena prezenční výuka nižších tříd osmiletého gymnázia a to rotačním způsobem. Prezenční výuku zahájí třídy 1. A8 a 2. A8. Výuka tříd 3. A8 a 4. A8 bude i nadále probíhat distančním způsobem. Následující týden, tedy od 7. 12. 2020 bude výuka tříd 3. A8 a 4. A8 probíhat prezenčně a tříd 1. A8 a 2. A8 distančně. Stravování žáků těchto tříd bude automaticky přihlášeno i odhlášeno v závislosti na přítomnosti ve škole.

V souvislosti s uvedenými změnami bude postupně docházet i ke změnám rozvrhovým. Koncem týdne vždy očekávejte změny pro týden následující. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál  Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19.