Informace o dnech volna

Ve smyslu  § 2 odst. 5 vyhlášky č.16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

uděluji žákům ve dnech

od 25. 6. 2018 do 29. 6. 2018

z technických důvodů

volné dny.

Školní rok bude ukončen 22. 6. 2018.

 

RNDr. Alena Gallová

ředitelka školy