HALLOWEEN 2018

Bylo to zrovna nedávno, co jste po škole mohli zahlédnout studenty, ale i učitele v kostýmech. Na chodbách procházela různá strašidla, stvůry, filmové postavy…  Za normálních podmínek by vám to přišlo zřejmě přinejmenším divné, avšak vzhledem k tomu, že se v ten den, přesněji 31. října, slavil HALLOWEEN, to nastolilo tematickou atmosféru.

Tak jako vždy byl nachystaný program pro 1. A8 a 2. A8.

Třídy nás navštívily 3. a 4. vyučovací hodinu. Čekalo je tu samé, „utrpení“ v podobě různých úkolů, her a soutěží. Byly zde úkoly staré, jako třeba lovení jablek, tematická anglická slovíčka, poznávání různých hudebních skladeb,… ale i nové jako například pojídání ne moc dobře vypadajících dobrot. Tímto doslova „zabili“ hodinu. Potom už byly jen předány ceny za kostýmy. Všichni studenti z obou tříd byli samozřejmě v převlecích.

Ještě chceme srdečně poděkovat všem jedincům z řad studentů nižšího i vyššího gymnázia a učitelům, kteří přišli v kostýmu, protože tím přispěli právě k té atmosféře, která se vám, doufáme, líbila. Také děkujeme angličtinářkám paní Děcké a Jurajdové, které nám vše pomohly naplánovat, paní Děcké, která nám umožnila v hodinách výtvarné výchovy pracovat na plakátech a výzdobě a nesmíme ani zapomenout na pana Malíka, který za nás promluvil do rozhlasu.

Třída 3. A8