Exkurze do firmy STROZA

Fyzikální seminář tříd 3. A, 3. B a 7. A8 se pod vedením paní učitelky Zakopalové zúčastnil exkurze do místní firmy zabývající se konstrukcí a výrobou jednoúčelových strojů a zařízení. Byla připravena přednáška o fungování takového podniku, procesu práce na projektech a specifika konkrétní společnosti. Proběhla prohlídka výrobních prostor a představení funkcí některých současných zakázek. Exkurze byla přínosná pro představu, jak se v technických oborech pracuje.

Filip Hurta, 7. A8