Evropský den jazyků v naší škole

V rámci Evropského dne jazyků na naši školu zavítal pan Axel Fox, který je původem Němec, narodil se v Hamburku, ale již několik let žije v Česku. Němčináři ze tříd 5. A8 a 7. A8 se zúčastili jeho prezentace o České republice: Co zde má rád, proč se zde rozhodl žít, jaké jsou jeho oblíbené osobnosti české historie, oblíbené filmy. Samotnou prezentaci obohatil informacemi o svém osobním životě a svými věcnými názory. Poté následovala diskuse na velmi zajímavá témata, například na srovnání infrastruktury v Česku a Německu, rozdíly mezi kuchyněmi, pan Fox se nás poté ptal, jaký je hlavní motiv výběru němčiny jako druhého cizího jazyka.
Děkujeme za přípravu této akce a těšíme se na další kulturně-jazykové zkušenosti!
Jonáš V.

Třídy druhých ročníků měly možnost se setkat s panem Jasonem Bellem. V jedné vyučující hodině se žáci seznámili s realitou Ameriky a se studiem v této zemi. Vstřícný Jason nám také upřímně shrnul veškeré klady a zápory života v USA a na každý náš dotaz se pokusil odpovědět, čímž nám pozměnil představy o Americe a vše kolem ní.

Třída 5. A8 si v rámci dne jazyků připravila anglický dotazník pro učitelský sbor, který zjišťoval jejich znalosti cizích jazyků.
Studentky 7. A8 Stella Marková a Eliška Trampotová si připravily poutavé prezentace o pobytu v Kalifornii (Stella) a účasti na letním programu European Space Camp v Norsku (Eliška).
Studenti španělského jazyka měli možnost se zúčastnit workshopu s Mgr. Danou Gajdovou, která jim přiblížila život a vzdělávací systém ve španělsky mluvících zemích.

Velký dík patří všem studentům, kteří pro nás všechny připravili skvělý mezinárodní bufet, ve kterém jsme mohli ochutnat pochoutky ze všech různých koutů světa.