Den lékařským fyzikem

Skutečně jste si mysleli, že v nemocnici plní hlavní roli jen lékaři a zdravotní sestry? Stejnou domněnku měli také studenti 2. B Martin Holčák a Štěpán Fárek. Svatou trojici jsem doplnil i já, ale mezi úplné neznalce se považovat nemohu, protože tuto skvělou akci pořádanou Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou na ČVUT v Praze jsem navštívil již podruhé. Jako každoročně se akce konala 2. středu v lednu. Na tuto akci se všichni účastníci výpravy těšili, protože měli příležitost poznat nové, středoškolsky moc netknuté téma radiologické fyziky.

Celý den plný radioaktivity začínal registrací cca 50 účastníků v aule budovy v Břehové ulici za Rudolfinem na Praze 1. Po registraci začínalo pásmo tří přednášek na téma obecného úvodu do radiologické fyziky a nukleární medicíny. Byly nám podrobně popsány přístroje CT, SPECT, PET, Gama kamera a další neskutečně drahé hračky, které se používají na „operace bez skalpelu“. Věděli jste, že jako pacient při léčbě nádorů můžete být kvůli vyzařování radioaktivity nebezpeční pro své okolí? Ptáte se proč? Vysvětlení je jednoduché. Do vašeho těla bude vpravováno množství radiofarmaka, které spočítají právě fyzici v nemocnici a do 8 dnů budete zářit jako Černobyl, protože se jedná o tzv. léčbu radionuklidem. Tuto zajímavou informaci a spoustu dalších nám před obědem předali pan doc. Ing. Tomáš Vrba, Ph.D., Ing. Petra Osmančíková, Ph. D a jejich kolega a bývalý absolvent Bc. Tomáš Řeháček, který měl na starosti i exkurzi do FN Motol, které jsme se účastnili.

Po obědě nastal čas na praktickou úlohu se simulátorem radioterapie. V učebně s projektorem se sešla skupinka 7 studentů, kteří si vybrali právě tohle téma a začal pokus. Rozkaz zněl jasně! Změřte dávku ionizační komorou ve vodním fantomu na urychlovači TrueBeam pro fotonový svazek o energii 6 MV. Jeden „vyvolený“ (spíše jediný dobrovolník) se posadil k počítači a začal. Nejdříve postavil vodní fantom pod ozařovač a začal kalibrovat. Určil přesné směry paprsků z urychlovače tak, aby bylo vše přesně, protože odchylka více než 1,3% je netolerovatelná! Mohlo by dojít k vychýlení a ozařovač by pacientovi způsobit ještě větší problémy a starosti. Po kalibraci přístroje jsme se připravovali na návštěvu nemocnice. Hromadně jsme odjeli do FN Motol, kde bylo nekonečné čekání na již zmíněného Bc. Tomáše Řeháčka, jež celou tuto prohlídku organizoval.

Na úvod je nutno podotknout, že do prostor „sklepení“ FN Motol se nedostanete jen tak! Přístup tam mají pouze pacienti nebo personál. Před odchodem do kontrolovaného pásma jsme podepsali nutné prohlášení, utvořili 3 skupiny. Ve skupině, kde se nacházela celá naše výprava jsem si odvážně vzal dozimetr a čekal na výsledky po průchodu oddělením. Přístroje, které nám byly teoreticky představeny dopoledne jsme si mohli nejen prohlédnout, ale taktéž ovládat (pochopitelně jen pohyb) přímo na pracovišti. Z důvodů radiační ochrany jsme bohužel nenavštívili lůžkové oddělení, kde bychom určitě nějaký mSv na dozimetru našli.

Touto formou bych chtěl na dálku poděkovat FJFI na ČVUT v Praze za pořádání této akce. Moc mě mrzí, že se více studentů našeho gymnázia nezapojuje do takových aktivit. Pokud vás vyprávění zaujalo, máte možnost se při následujících termínech opět zúčastnit, vzhledem k tomu, že se jedná o akci technického rázu, moc studentů o ni nemá zájem, proto je tu pro každého z vás velká příležitost. Další termín je 5. 6. 2020 (středa), nebo leden 2021. Nevím jak vy, ale já určitě pojedu. Děkuji všem za přečtení a přeji spoustu úspěchů.

Nadšený fyzik Tomáš Cverna