Celostátní kolo zeměpisné olympiády

Po vítězství v okresním  i krajském kole postoupil Jan Tutko (8. A8) do celostátního kola zeměpisné olympiády, které pořádala UK Praha.
I zde podal velmi dobrý výkon  a stal se 14. nejúspěšnějším zeměpisářem naší republiky.
Blahopřejeme a doufáme, že mu nabyté zkušenosti pomohou i v jeho vysokoškolském studiu.