Bücherwurm je zpět!

Ve čtvrtek 30. 3. 2023 proběhlo školní kolo soutěže s názvem Bücherwurm –  předčítání německého textu.

V letošním roce si žáci museli poradit s úryvky z knihy německého autora dětské literatury Paula Maara “Eine Woche voller Samstage”.
Při četba se hodnotí nejen technika čtení, plynulost, větná melodie, přízvuk a výslovnost, ale i celkové porozumění textu a jeho zprostředkování posluchačům.
Školního kola se zúčastnilo celkem 13 žáků, kteří soutěžili ve 4 kategoriích. Pro všechny to byla premiéra a o to více oceňujeme předvedené výkony a děkujeme za odvahu!
Vítězové a postupující do krajského finále, které se koná 21. 4. 2023 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci:
Karel Košina   4.A8
Martin Maléř    2.B
Zuzana Kornelová  6.A8
Moritz Fox  4.A8
Magda Brodová