Amfiteátr se rozehrál barvami

Čeká náš poslední čas před prázdninami, pokud chceš, můžeš ho strávit ve školním amfiteátru, který pro Tebe nachystali: Klára, Finn a Klára. Přijď nachytat bronz! 😀 Díky všem, kdo se podíleli na realizaci.