ADAPTAČNÍ KURZ 1. A8

Po prvních dvou společných dnech ve škole nastal čas oprostit se od všech úkolů a zařizování a vyrazit na první společnou akci nové třídy. Čekal nás adaptační kurz plný aktivit, zábavy a poznávání.

Vše začalo ve čtvrtek 3. září srazem na autobusovém nádraží v Rožnově. První malé dobrodružství byla cesta autobusem se zakrytými ústy a nosem. Jelikož jsme si pořádně přes roušky nerozuměli, rozhodli jsme se počkat se seznamováním, až budeme na místě, a tak jsme si cestu zpříjemnili krásnými výhledy na okolí. Po zhruba 40 minutách jsme dorazili k horskému hotelu Čarták na Soláni.

Proběhlo první seznamování při rozdělování na pokoje a následně jsme se všichni sešli v jídelně, kde nás čekala první zábava. Hned ze startu jsme mohli skupinově projevit své výtvarné nadání, a to na společném projektu zvaném “Beruška”. Další výzvou byla naše paměťová kapacita, kde jsme se snažili zapamatovat si všechny své spolužáky a spolužačky jménem. Pro některé to byla hračka, pro jiné tak trochu hádanka 🙂 . Po výborném obědě jsme využili nádherného počasí a vyrazili prozkoumat krásy místní přírody. Vydali jsme se po červené turistické trase směrem na Kotlovou. Zhruba v polovině trasy nás čekalo rozdělení do družstev a tentokrát jsme mohli zapojit svého sportovního a soutěžního ducha. Plnili jsme různorodé úkoly jako například: sběr přírodnin na písmenko “K”, soutěžili jsme ve sběru hřibů, šišek a následně jsme šišky využili k hodu na určený cíl. Paní učitelky poctivě zapisovaly všechny body, abychom se večer dozvěděli, jak jsme si vedli.

Po cestě zpátky jsme nemohli minout vrch Soláň s nádherným výhledem na Lysou horu s možností seznámit se s legendou o Soláni. Po krátké svačince jsme se vrátili ke sportovním aktivitám a nejoblíbenější hrou se stala vybíjená. Po skvělé večeři jsme pokračovali v programu. Dostali jsme jednoduchý úkol, a to nakreslit si strom. Při kreslení jsme měli ještě možnost seznámit se s prací školní psycholožky. A po dokončení stromů nás čekala zábavná barevná aktivita, kdy jsme si zopakovali jména svých spolužáků a vyrobili si tak dárek na památku. Každý z nás totiž zanechal spolužákův různě barevný otisk prstu se svým jménem a společně jsme si tak dotvořili krásně barevné koruny stromů.

Čas neúprosně ubíhal, a tak už nám zbývala pouze dopolední část programu. Aktivit jsme stihli opravdu hodně. Ve skupinách jsme ztvárnili legendu o Soláni, stihli jsme si vyplnit kartičky pozitivních vzkazů, napsat dopis sami sobě, který nám za pár let přistane ve schránce, a dokonce nám ještě před obědem zbyl čas i na sportovní vyžití. Po posledním chutném obědě jsme se sbalili, přesunuli na zastávku a čekal nás odjezd domů.

Adaptační kurz jsme si všichni moc užili, program byl pestrý a zábavný a počasí vyšlo na jedničku.

V.R.