Školní kolo České lingvistické olympiády

Ve středu 20. listopadu 2019 se 24 studentů vyššího gymnázia zúčastnilo školního kola České lingvistické olympiády.  Řešitelé tentokrát nejdříve zkoumali lingvistické zákonitosti téměř vymřelých jazyků. Jednalo se o jazyk washo, kterým dnes již hovoří již jen kolem 20 starších lidí na pomezí Kalifornie a Nevady, a původní australský jazyk mangarrayi. V dalších úkolech studenti luštili psací systém afrického jazyka mwangwego  a tvary slov nigerokonžského jazyka zialo a překládali z baskičtiny a kazašštiny.

Vítězkou školního kola se stala Adéla Pašková ze třídy 6. A8, které se podařilo získat 39,5 bodu. S těsným rozdílem za ní následoval Jakub Žváček z 8. A8 s 39 body a 3. místo obsadil Jakub  Staňo se ziskem 33,5 bodů.

Adéla Pašková postupuje do regionálního kola soutěže, které proběhne dne 15. 1. 2020  na FF UP v Olomouci. Během prosince budou kromě vítězů školních kol vybráni ještě další postupující s přihlédnutím k bodovým ziskům soutěžících na základě celkového umístění.

Česká lingvistická olympiáda je vyhlašována Filozofickou a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze a dále je spoluvyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako soutěž kategorie B.

Všem soutěžícím děkuji za účast a vítězům blahopřeji!

Mgr. Jaroslava Dlabajová